Partner content

Interessante energiebesparingen door goed smeren

| woensdag 4 december 2019

Bij energiebesparing denken we al gauw aan het efficiënter maken van productieprocessen. Absoluut zinvol, maar het nadeel is dat er vaak forse investeringen tegenover staan. Konden we maar met een relatief kleine investering interesse besparingen realiseren. Dat kan!

Optimaal smeren

Kwaliteitssmeermiddelen van Van Meeuwen onderscheiden zich in het besparen op onderhoudskosten én energie. Door een optimale afstemming op de toepassing en de bedrijfscondities én het juiste gebruik treedt aanzienlijk minder wrijving op tussen de loopvlakken. Dit leidt tot minder energieverbruik en minder slijtage, schade, storingen en productiestilstand. En tot een beter bedrijfsresultaat.

Minder energieverbruik

“Met een betere smering kun je mooie resultaten bereiken in het energieverbruik,” legt Taco Mets, Technical Director van Van Meeuwen Lubrication, uit. “Daar staan niet veel mensen bij stil. Tot een jaar of vijf geleden lag de focus vooral op het verlengen van de levensduur van assets. Goede smering is daarbij vanzelfsprekend van groot belang. Maar nu het speerpunt in de industrie naar energiebesparing is verlegd, denkt nog niet iedereen aan de relatie tussen energieverbruik en een goede smering. En dat is jammer, want die relatie is er wel degelijk.”

Minder wrijving

Mets: “De meest optimale situatie is hydrodynamische smering. Hierbij komen de bewegende vlakken niet met elkaar in contact, maar blijven ze gescheiden door het smeermiddel. Daardoor is er minimale wrijving en dus ook minimaal energieverbruik. Per situatie bekijken we welk type smeermiddel er nodig is om hydrodynamische smering te bereiken. We kijken daarbij naar de toepassing en bedrijfscondities en nemen ook de omgevingsfactoren mee, zoals temperatuur, stof, vocht en zoutgehalte.”

Minder slijtage

Naast een mooie energiebesparing, is er dus veel meer te winnen met de high-performance smeermiddelen. “Milieuvriendelijkheid, minder slijtage, betere prestaties op gebied van anticorrosie en oxidatiestabiliteit en een temperatuurverlaging”, vult Taco nog aan. “Doordat er minder wrijving is, is er minder warmteontwikkeling. En door de lagere temperatuur gaat het smeermiddel veel langer mee.”

Kennis van zaken

Het verbeteren van het smeertechnisch onderhoud met kwaliteitsproducten en kennis van zaken kan het verschil brengen waaraan in eerste instantie misschien niet was gedacht.

Kwaliteit staat vaak voor een hogere prijs, maar een duurder smeermiddel levert niet zomaar de beoogde besparingen in kosten en energie op. Elke toepassing heeft zijn specifieke eigenschappen, wat uiteraard ook geldt voor elk soort smeermiddel. Kennis van zaken, oliereinheid, zorgvuldig gebruik en een veilige opslag zijn essentieel.

Beter bedrijfsresultaat

Van Meeuwen is de partner die dat kan helpen realiseren. Met kwaliteitsproducten, de S)MAXX-smeerschema-app, smeertechnische opleidingen, efficiënte smeersystemen en een breed dienstenpakket. En met een hogere productie-output en zeer interessante besparingen op de kosten voor onderhoud en energie. Voor een beter bedrijfsresultaat en milieu.