‘Je doet dit voor de komende 100 jaar’ | Technisch Weekblad
Partner content

3D-modellen en onderhoud bij de Nieuwe Sluis in Terneuzen:


‘Je doet dit voor de komende 100 jaar’

Jan Spoelstra | woensdag 4 november 2020

TW volgt dit najaar twee bijzondere projecten bij het Kanaal Gent-Terneuzen. De bouw van een van ‘s werelds grootste sluizen en het op afstand bedienbaar maken van twee draaibruggen. Het duurt nog even voor de technische installaties in de nieuwe sluis geïnstalleerd worden, maar we kunnen wel al een virtueel rondje door de sluis lopen.

‘Momenteel vinden de belangrijkste civieltechnische werken aan het buitenhoofd plaats. De wapening wordt gelegd en het beton voor de brugkelders, deurkassen en schuifhuizen wordt gestort,’ aldus Sjaak Michielsen, Senior Adviseur Assetmanagement bij Rijkswaterstaat. ‘Ondertussen bouwen onze toeleveranciers aan bijvoorbeeld de hydraulische installaties en de boven- en onderrolwagen van de sluisdeur.’

Een Chinese partij bouwt momenteel de vier sluisdeuren. Deze deuren zijn roldeuren die te vergelijken zijn met het principe van een kruiwagen. Onder de deur aan de voorzijde komt een onderrolwagen en aan de achterzijde komt aan de bovenkant een bovenrolwagen. Door aan de bovenrolwagen te trekken kan de deur worden geopend of gesloten. De deuren bestaan uit een groot aantal onderdelen, een vakwerkconstructie voor de stijfheid, ballasttanks, afsluiters en leidingwerk. Het ballasten van de deuren is nodig om het gewicht van de 2.000 ton wegende deur te verminderen zodat de druk op de onderrolwagen niet te groot wordt.

Om de deur te kunnen openen en sluiten wordt achter de deur een machinewerk geïnstalleerd dat bestaat uit een tandwielkast, aangedreven door een elektromotor, kabeltrommel en staalkabel. Deze staalkabel is verbonden met de bovenrolwagen van de deur. Door de kabel op en af te wikkelen van de trommel wordt de deur geopend of gesloten. De rolwagens en machinewerken worden in Nederland geproduceerd en ze zullen na het invaren van de deuren in de deurkas met de deur worden verbonden.

Voor het uitvoeren van groot onderhoud na realisatie en het afbouwen van de deuren wordt de deur opgehangen aan portalen die over de deurkas worden geplaatst. De deurkas zelf is dan afgesloten van de sluiskolk door schotten in een sponning tussen kas en kolk.

‘Veel installaties verdwijnen onder de grond maar voor de onderdelen die onderhoud nodig hebben geldt dat je er wel goed bij moet kunnen,’ aldus Michielsen.

3D-modellen

De Vlaams Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) – een unieke samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland – heeft bij de aanbesteding in haar uitvraag een 3D-model opgenomen. Opdrachtgever en aannemer gebruiken dit om virtueel het ontwerp te bouwen, en raakvlakken en risico’s tussen verschillende disciplines af te stemmen. Rijkswaterstaat zal als eindgebruiker in de beheerfase gebruik maken van het model bij onderhoudsactiviteiten.

Met dit model kun je bij het ontwerp al rekening houden met de plaats van toegangsschachten in de sluisdeur en met de plaats van kranen. Al dit soort informatie komt straks in het onderhoudsboekje van de sluis. Het model kan gekoppeld worden aan een onderhoudsbeheersysteem waarbij onderhoud, gebreken of schades aan het betreffende onderdeel geregistreerd worden. Vooral defecte onderdelen onder water kunnen snel inzichtelijk worden gemaakt zodat bijvoorbeeld een duiker weet welke activiteiten met welke middelen uitgevoerd moeten worden zonder dat veiligheid in het gedrang komt.

Wat is er boeiend aan werken bij Rijkswaterstaat aan dit soort projecten? ‘Het gaat ergens om. De vaarweggebruiker en de stakeholders zoals de haven van Gent en Terneuzen willen een goede en vooral betrouwbare sluis. Vanuit het 3D-model kijken we virtueel mee met de bouw en de daarbij behorende onderdelen en kunnen we zelf, met een 3D-bril, in de deuren en de kolk kijken. Straks voegen de aannemers alle installaties samen en zien we of het zo uitpakt als we op de tekentafel bedacht hebben. We creëren een bouwwerk dat ertoe doet de komende 100 jaar.’ Dat proces gaat overigens nog steeds door, Michielsen zoomt nog steeds dagelijks in op details in het ontwerp, om het onderhoud straks zo vlot mogelijk te laten verlopen. ‘Het onderhoud is de komende eeuw toch een groot deel van de kosten van de sluis, daar moeten we in het ontwerp al scherp op zijn.’

Wil je meer weten over de werkzaamheden aan de Nieuwe Sluis Terneuzen en de twee draaibruggen in het Kanaal Gent Terneuzen, volg dan het liveblog: werkenbij.rws.nl/maak-kennis/liveblog.

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!