‘NL blijft centrum van innovatie’ | Technisch Weekblad
Partner content
Stephen Rowan

‘NL blijft centrum van innovatie’

Europees Octrooi Bureau | vrijdag 29 maart 2019

Uit de jaarcijfers van het Europees Octrooi Bureau (EOB) blijkt dat Nederland onverminderd goed presteert als het gaat om het aantal octrooiaanvragen per inwoner. Tijd om de nieuwe hoogste baas van het EOB in Den Haag Stephen Rowan lopende actualiteit betreffende IP voor te leggen.

Mijnheer Rowan, u bent begin dit jaar toegetreden tot het Europees Octrooibureau (EOB) als Vice-Voorzitter en hoofd van het directoraat-generaal octrooiverleningsprocedure (DGG). Wat zijn uw prioriteiten voor het bureau?

‘Het is een opwindende tijd om deel uit te maken van het bureau. De afgelopen jaren heeft het EOB zichzelf hervormd tot een modernere en duurzamere instelling, en nu willen we het bureau naar een hoger niveau tillen. In 2019 beginnen we met de implementatie van een meerjarig strategisch plan om het EOB tot een leidende en effectieve speler in het Europese ecosysteem van intellectuele eigendom (IP) te maken. Luisteren en netwerken uitbouwen met andere IP-instellingen en de gebruikers zal de belangrijkste focus van een dergelijk systeem zijn. We zijn ervan overtuigd dat deze wijzigingen zullen leiden tot betere diensten voor onze gebruikers. We gaan bijvoorbeeld kijken hoe we de kwaliteitscertificering in het gehele EOB kunnen uitbreiden en hoe we de samenwerking tussen onze medewerkers kunnen verbeteren. Digitale transformatie zal hierin een grote rol gaan spelen, bijvoorbeeld door de kwaliteit en de efficiëntie van het octrooiverleningsproces te vergroten.’

 

Op het moment dat dit nummer van TW werd samengesteld, was en is er nog veel onduidelijkheid over Brexit. Wat ook de uitkomst is, zal de Brexit mijn octrooistrategie met betrekking tot octrooibescherming die is aangevraagd in of vanuit het VK beïnvloeden?

‘Welk Brexit-scenario ook van toepassing is, dit heeft geen invloed op het Britse lidmaatschap van het EOB. Er is een simpele reden: het EOB is geen EU-agentschap, maar een onafhankelijke internationale organisatie, waarvan het Verenigd Koninkrijk zelfs medeoprichter is. In de praktijk betekent dit dat we Europese patenten blijven verlenen die in het VK kunnen worden gevalideerd, dat Britse octrooigemachtigden kunnen blijven opereren bij het EPO en dat Britse bedrijven Europa via het EOB kunnen blijven bestrijken zoals voorheen. Dus eigenlijk is het business as usual en hoeven aanvragers hun octrooiaanvragen niet aan te passen.’

>>> Op 18 april organiseert TW het 3i Event over ideas, intellectual property & innovation op de High Tech Campus in Eindhoven. Vergroot uw kennis, verbreed uw netwerk bescherm uw innovatie en genereer leads om uw bedrijfsstrategie te verbeteren.

 

Het EOB heeft onlangs zijn laatste jaarverslag uitgebracht. Wat zijn de meest opvallende conclusies in het rapport? Zijn er verrassingen dit jaar?

‘Wat echt opvalt, is de sterke prestatie van Europese bedrijven wat octrooiaanvragen betreft: uit de jaarlijkse resultaten van het EOB voor 2018 blijkt dat de vraag naar octrooibescherming in Europa hoog is, stijgt en afkomstig is uit alle grote industriële regio’s. Dit is geweldig nieuws voor de Europese economie. In concrete cijfers werden meer dan 174.000 octrooiaanvragen vanuit de hele wereld bij het EOB ingediend, dat is een nieuw maximum, en vertegenwoordigt een groei van bijna 5 %. En bedrijven uit de EOB-lidstaten dienden in 2018 3,8 % meer Europese octrooiaanvragen in, hun sterkste groei sinds 2010. Europese bedrijven waren goed voor bijna 40 % van de totale groei van aanvragen - meer dan China, Japan en de Republiek Korea samen. Dit geeft aan dat Europa een centrum van innovatie en een aantrekkelijke en belangrijke technologiemarkt is voor uitvinders en innovatieve bedrijven. In de EU vertegenwoordigen industrieën met een hoog gebruik van octrooien, handelsmerken en ontwerprechten ongeveer 38 % van de banen, 42% van het bbp en 90 % van onze buitenlandse handel. Het octrooisysteem helpt bedrijven een sterk technologieportfolio op te bouwen om de economische groei te stimuleren.’

 

Nederlandse bedrijven dienen veel octrooiaanvragen in. Zijn de Nederlanders zo innovatief? Of is slechts een klein aantal grote ondernemingen verantwoordelijk voor deze octrooiaanvragen?

‘Nederland heeft een aantal grote ondernemingen die een zeer groot deel van de ingediende octrooiaanvragen vertegenwoordigen. Zo was Royal Philips met 1.617 octrooiaanvragen verreweg de meest actieve octrooiaanvrager van Nederland bij het EOB in 2018, vóór Philips Lighting (573), gevolgd door Airbus (509), DSM (500) en NXP (312). Maar Nederland staat ook op de tweede plaats in Europa wat betreft octrooiaanvragen per hoofd van de bevolking, waardoor het een van de meest innovatieve plaatsen in Europa is.’

 

Ongeveer 30 % van alle octrooien is afkomstig van MKB’s, maar MKB’s zijn verantwoordelijk voor veel meer dan 30 % van alle beschikbare banen. Is de bescherming van intellectuele eigendom voldoende bekend binnen de MKB’s?

‘Het EOB is duidelijk niet alleen voor grote bedrijven. Bij het EOB wordt bijna 30 % van de aanvragen uit Europese landen ingediend door MKB’s, universiteiten of openbare onderzoeksorganisaties. Dit is goed, maar het geeft aan dat er meer potentieel is. Octrooien zijn belangrijk voor MKB’s om hun uitvindingen juridisch te beschermen, helpen te commercialiseren en ook om financiering aan te trekken, aangezien octrooien vaak hun enige troef zijn, vooral bij startups. De MKB’s die naar het EOB komen, zijn niet alleen innovatief, ze willen ook internationaal groeien en dienen daarom Europese octrooiaanvragen in. Dit toont ook aan dat het beoogde Europees octrooi met eenheidswerking (het Unitary Patent) echt zou kunnen helpen, omdat het een betere waarde en minder complexiteit oplevert, en het Europa nog aantrekkelijker zal maken voor innovatie en investeerders.’

 

Over het Europees octrooi met eenheidswerking gesproken: wat is de huidige status van het Europees Octrooigerecht? Wanneer kan ik een aanvraag voor een Europees octrooi met eenheidswerking indienen?

‘Het systeem is in principe bijna voltooid en het EOB is klaar om zijn taken in dat kader te vervullen. Om het te lanceren, is ratificatie van de Unified Patent Court Agreement (UPCA) door 13 EOB-lidstaten, waaronder Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, een vereiste - en we hebben er 16! We wachten momenteel op de voltooiing van de UPCA-bekrachtiging door Duitsland. Die werd vertraagd, omdat er nog een klacht aanhangig is bij het Duitse federale constitutionele hof. De rechtbank heeft aangegeven dit jaar de zaak te zullen behandelen. We hopen dat er spoedig vooruitgang zal worden geboekt met deze belangrijke hervorming van het octrooi ten voordele van de Europese economie.’

 

Houdt de octrooiwet gelijke tred met de recente ontwikkelingen met betrekking tot kunstmatige intelligentie? Wat als er een algoritme verschijnt met een octrooieerbare toepassing: wie kan er dan octrooibescherming aanvragen?’

‘Als een op kennis gebaseerde organisatie in de voorhoede van de technologie, houdt het EOB zich op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, waaronder onder meer kunstmatige intelligentie (KI) en Blockchain. Deze technologieën hebben implicaties voor zowel ons eigen werk als dat van onze gebruikers. Vorig jaar publiceerden we bijvoorbeeld bijgewerkte richtlijnen voor onderzoek om een sectie op te nemen die specifiek over KI gaat, om zo ook onze aanvragers te helpen. KI is een pure softwaretoepassing en als zodanig niet octrooieerbaar. Als de uitvinding echter een technisch middel (bijvoorbeeld een computer) of een apparaat omvat en een algoritme gebruikt, beschouwen we het als een in computers geïmplementeerde uitvinding die tot een octrooi kan leiden, op voorwaarde dat aan de octrooieerbaarheidscriteria is voldaan. Al jarenlang past het EOB een consistente, transparante en zeer rigoureuze onderzoekspraktijk toe met betrekking tot het octrooieren van dergelijke uitvindingen. In Europa kunnen alleen natuurlijke personen worden aangewezen als uitvinder en machines niet.’

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!