Rijkswaterstaat: assetmanagement vraagt grotere verscheidenheid aan technische kennis | Technisch Weekblad
Partner content

Rijkswaterstaat: assetmanagement vraagt grotere verscheidenheid aan technische kennis

Advertorial Rijkswaterstaat | woensdag 16 december 2015

De complexiteit en hoeveelheid van civiele werken neemt toe. Rijkswaterstaat gaat daarom het komende jaar meer investeren in beheer, onderhoud en vervangingen. Dat betekent veranderingen in het aansturen en uitvoeren van de daarmee gepaarde werkzaamheden.

Rijkswaterstaat is momenteel bezig om vast te stellen wat er binnen assetmanagement nodig is om de komende jaren verder vooruit te kunnen. Risicogestuurd beheer en onderhoud is één van die dingen. Daarbij gaat Rijkswaterstaat dieper in op de functies van een (net)werk en de impact van de bijbehorende risico's. Moet bijvoorbeeld een brug in zijn geheel netjes onderhouden worden, of is het voldoende om eerst alleen te kijken naar de cruciale elementen voor het functioneren, zoals de voegovergangen.

Jenne van der Velde is topadviseur assetmanagement bij Rijkswaterstaat en werkt aan het doorontwikkelen van de besluitvorming rondom de beheer- en onderhoud- en vervangingsvraagstukken.

Hij vertelt dat de uitdaging vooral is om de mate van besluitvorming te laten passen bij de aard van een vraagstuk. “Neem bijvoorbeeld de stormvloedkering. Dat is wel zo'n beetje de moeilijkste vorm van risicogestuurd beheer en onderhoud, want we praten daar over faalkansen met enorme impact, maar wel tot en met het detailniveau van boutjes en moertjes”, legt Van der Velde uit. “Maar ook over het maaien van het gras bij wegenonderhoud moeten we afwegingen maken. Voor beide moeten we overleggen en plannen en contracten uitwerken.”

Van reactief naar proactief

Door de toegenomen focus op beheer, onderhoud en vervangingen zijn er nu ook veel vacatures voor assetmanagement bijgekomen. We zien dat het werkveld verandert van reactief naar steeds meer proactief. Dat betekent dat we meer informatie nodig hebben en ons meer moeten richten op het voorspellen van het gedrag van assets. Daarvoor is het belangrijk om mensen in dienst te hebben met veel verschillende technische achtergronden.”

Daarnaast komen er steeds meer data beschikbaar die erg bruikbaar zijn voor asset-management, maar er moet wel voldoende mankracht zijn om die data te verwerken en analyseren. “Al die verschillende nieuwe databronnen zijn we nu ook in kaart aan het brengen en aan het vormgeven”, aldus Van der Velde. Assetmanagers kunnen steeds vaker data gebruiken die uit totaal andere systemen komen dan waar ze zelf mee werken. Voor Rijkswaterstaat bijvoorbeeld zegt data van schokbrekers van auto's iets over de kwaliteit van een weg. “Je ziet dat je op steeds modernere manieren jouw kennis verbindt met andere kennisvelden. Dat vraagt om een koppeling met nieuwe technologie, maar ook om nieuwe werkmethodes.”

 Verbinden van verschillende vakgebieden

Volgens Van der Velde wordt dat de uitdaging voor de komende tijd het verbinden van de verschillende vakgebieden, maar Rijkswaterstaat heeft hierin al flinke stappen genomen. “Laatst bijvoorbeeld hadden we een bijeenkomst georganiseerd met studenten en onze afdeling informatievoorziening. Daarbij zijn we bezig geweest met data van het KNMI”, vertelt hij. “Die data koppelden we aan die van onze afdeling weginspecties. Al na korte tijd kwamen we op belangrijke onderlinge afhankelijkheden uit en meerdere oorzaak- gevolgrelaties. Toen we er vervolgens met experts over praatten, herkenden zij deze verbanden ook.”

Een ander interessant concept is het gloednieuwe LORA-netwerk. Een long range, low power netwerk. Hiermee kan Rijkswaterstaat mogelijk op goedkope en eenvoudige wijze veel real time data verzamelen. Het zou bruikbaar kunnen zijn om – met behulp van eenvoudige sensoren – het werkveld in kaart te brengen. “We gaan onderzoeken of we deze techniek kunnen toepassen op bijvoorbeeld de betonning van vaarwegen”, licht Van der Velde toe. “Maar ook om te zien of boeien op de juiste plek drijven, en of ze veel wind of golven te verduren krijgen.”

Maar de basis van assetmanagement blijft volgens Van der Velde het verbinden van alle verschillende disciplines. Nieuwe technologie en onderhoudswerkzaamheden zijn daarin al belangrijk, maar een duurzame leefomgeving ook.  “Al deze aspecten kunnen we vooral goed met elkaar verbinden door veel samen te werken met andere partijen zoals waterschappen en de provincies”, aldus Van der Velde. “Maar de grootste opgave zal zijn om al onze wegen, vaarwegen en waterkeringen operationeel te houden terwijl we werken aan het integreren van alle nieuwe technologie.”

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!

Gratis proefabonnement TW

Bestel nu 2 gratis proefnummers TW