RVO biedt innovatiesteun, ook in moeilijke tijden | Technisch Weekblad
Partner content

RVO biedt innovatiesteun, ook in moeilijke tijden

Mischa Brendel | maandag 18 mei 2020

Je hebt een goed idee en dat ook al verder ontwikkeld tot een mooi concept voor een technische innovatie. Maar hoe dan verder, waar moet je aankloppen?

‘Wij staan paraat om alle vragen van ondernemers die bij ons binnenkomen te beantwoorden’, vertelt Bonita Strik, adviseur mkb-financiering bij RVO. ‘Dat geldt voor zowel startups, scale-ups, als het mkb.’

Maar waar moet een ondernemer beginnen? ‘Je kunt zelf op weg gaan, maar je kunt ook bij ons aankloppen’, aldus Strik. ‘Wij nemen je mee in de mogelijkheden. Vaak zien we dat ondernemers eerst zelf gaan speuren en vervolgens bij ons een Quickscan indienen.’

Quickscans zijn er voor diverse nationale en internationale financieringsregelingen en zijn een snelle indicatie voor ondernemers om na te gaan of ze eventueel aanspraak kunnen maken op een regeling. Strik: ‘Het is een kort overzicht van zo’n twee pagina’s met een paar vragen om een snel beeld te krijgen wat voor project het is, in welke fase het zit en of er een passende regeling beschikbaar is.’ Aan de hand van de ingevulde Quickscan kijken Strik en collega’s of de aanvrager inderdaad een goede kans maakt op financiering en binnen enkele werkdagen neemt RVO telefonisch contact op om de Quickscan te bespreken. Daarbij kijken de experts binnen RVO naar alle mogelijke financieringsregelingen en andere vormen van ondersteuning die de ondernemer kunnen helpen. ‘Onze adviseurs hebben een bancaire achtergrond met veel kennis, ook over het financiële landschap buiten RVO. Belangrijke voordelen van de Quickscan zijn dat het geheel vrijblijvend is en dat het de ondernemer tijd bespaart’, legt Strik uit.

Tal van financieringsmogelijkheden

Eén van de financieringsmogelijkheden speciaal voor starters en het mkb is de Vroegefasefinanciering (VFF). Het is vroeg in de ontwikkelingsfase vaak nog maar de vraag of een product kans van slagen heeft op de markt. Deze financiering is bedoeld om een concept van de planfase naar de startfase te krijgen.

Een andere regeling is het Innovatiekrediet (IK), bestemd voor innoverende ondernemers. Met dat krediet ondersteunt het ministerie van EZK starters, mkb’s én grotere bedrijven om te innoveren. Vaak is het moeilijk om hiervoor op de kapitaalmarkt voldoende krediet te vinden, omdat er in deze fase nog geen omzet is.

Financieringsregelingen

Op www.rvo.nl onder het hoofdmenu ‘Subsidies & Financiering’ (bovenaan de pagina) vindt u een handige subsidie- en financieringswijzer waarmee u eenvoudig de juiste regelingen kunt vinden.

10 populaire R&D-regelingen

 • WBSO - fiscale aftrek voor R&D-kosten
 • Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) - stimuleert innovatie bij het mkb met budgetten per regio en instrument
 • Eureka - ondersteuning van marktgerichte R&D-projecten
 • Eurostars - subsidie voor internationale R&D-projecten
 • Horizon 2020 - subsidie voor internationale R&D-projecten
 • Innovatiekrediet - krediet voor veelbelovende innovatieprojecten
 • Vroegefasefinanciering - krediet voor innovatieve starters
 • Octrooien - advies over intellectueel eigendom en octrooien
 • Energie Investeringsaftrek (EIA) - fiscale aftrek voor energiezuinige investeringen
 • Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Vamil - fiscale aftrek voor milieuvriendelijke investeringen


Ook neemt RVO deel aan de zogenoemde financieringstafels, bedoeld voor meer risicovolle, moeilijker te financieren projecten. Aan de tafel zitten banken, accountants, ontwikkelingsmaatschappijen, provinciefondsen, business angels, andere financieringspartijen en RVO bijeen; ondernemers pitchen hier in een minuut of 20 hun idee, waarna de partijen aan tafel onderling over mogelijke financiering discussiëren. Strik: ‘Het is vergelijkbaar met Dragons’ Den, alleen zeggen investeerders hier niet meteen een bedrag toe.’

De WBSO is een fiscale regeling waar ondernemers steun kunnen vinden voor hun R&D (zie ook kader Proefdiervrij innoveren). Strik: ‘De WBSO is ook een mooi voorbeeld hoe de overheid ondernemers tegemoet komt tijdens deze coronacrisis. We hoorden van bedrijven dat zij door de crisis hun R&D-plannen voor 2020 moesten bijstellen en andere R&D-projecten gingen uitvoeren. Maar dat zij hiervoor geen WBSO konden aanvragen omdat zij de aanvraag voor 2020 al hadden ingediend. In overleg met het ministerie mogen bedrijven daarom dit jaar de looptijd van hun ingediende aanvraag inkorten. Hierdoor kunnen zij ook WBSO aanvragen voor nieuwe R&D-projecten.‘

Maar komt het mkb in deze tijd überhaupt wel toe aan R&D? Strik: ‘Absoluut. We zagen in het begin van deze crisis heel veel Quickscan-aanvragen voor de ontwikkeling van corona-apps, medicatie, mondkapjes, et cetera. En er zijn nu veel ondernemers die een onderzoeksproject al langer op de plank hebben liggen, maar er eerder niet aan toekwamen en nu wel.’

Vanwege de coronacrisis heeft de overheid ook tal van speciale regelingen in het leven geroepen en huidige regelingen uitgebreid met een Corona-module. Strik: ‘Een bekende is de TOGS, die ondernemers tegemoetkomt die het meest zijn geraakt door de coronacrisis. Daarnaast is er de BMKB-C, een borgstelling. Daarbij wordt financiering verstrekt door banken, maar staat de overheid garant voor een deel van die financiering in de vorm van borgstelling. In lijn daarmee is de GO-C, die is voor ondernemers van het middelgroot- en grootbedrijf.’

Speciale regelingen vanwege de coronacrisis

Het volledige overzicht is te vinden op Rijksoverheid.nl.

 • TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19). Een eenmalige, vrij te besteden tegemoetkoming van € 4.000,- voor ondernemers die direct getroffen worden door de overheidsmaatregelen tegen COVID-19 en waarvan de hoofd- of nevenactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes
 • BMKB-C (Borgstelling MKB-kredieten uitbraak corona). Een overbruggingskrediet voor mkb’ers tot 250 personeelsleden
 • GO-C (Garantie Ondernemersfinanciering corona). Een soortgelijke regeling als BMKB-C voor het middelgroot- en grootbedrijf.
 • COL (Corona-OverbruggingsLening). Een overbruggingslening voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers die overwegend met extern vermogen zijn gefinancierd. De kredieten worden verstrekt door regionale ontwikkelingsmaatschappijen.
 • KKC (Kleine Kredieten Corona garantieregeling). Een overbruggingskrediet voor kleine bedrijven uit het micro-, midden- en kleinbedrijf met een relatief kleine financieringsbehoefte tussen de € 10.000,- en € 50.000,-.

 

Proefdiervrij innoveren

LifeTec Group werkt in Eindhoven aan medisch-technische innovaties, zoals het verbeteren van kunstmatige hartkleppen. Dankzij de WBSO en de MIT speelt LifeTec nu al in op toekomstige ontwikkelingen die onder andere het aantal dierproeven kunnen verminderen.

In een futuristisch ogende opstelling met veel snoeren aan computers klopt een varkenshart. Dit is een van de platforms waarmee LifeTec de werking van organen onderzoekt. ‘We kijken bijvoorbeeld hoe nieuwe hartkleppen functioneren’, vertelt Head of Research Linda Kock.

Vanwege de nadruk op onderzoek en ontwikkeling maakt LifeTec al zeven jaar gebruik van de WBSO. Kock: ´Je krijgt daarmee korting op de loonbelasting. Dat is een groot voordeel, omdat de loonkosten voor ons een grote kostenpost zijn. We kunnen meer onderzoek doen en zo met onze platforms nog beter inspelen op de nieuwste ontwikkelingen. En daarmee uiteindelijk de patiënt toegang geven tot betere behandelmethoden. Daar doen we het tenslotte allemaal voor.´

Een andere regeling waar LifeTec gebruik van maakt is Horizon 2020, een stimuleringsprogramma van de Europese Commissie. Het programma is bedoeld voor iedere organisatie die op internationaal niveau actief is in onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie.

 

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!