‘Service Logistiek’ is van groot belang | Technisch Weekblad
Partner content

‘Service Logistiek’ is van groot belang

Ellen den Broeder | maandag 1 juli 2019

Ik sprak laatst met een dienstverlener in het kader van technische opleidingen en die zag het verschil niet tussen Onderhoud en Service Logistiek. En dan wordt het gesprek moeilijk, want hoe kan je dan de synergie tussen beide disciplines bereiken? En hoe geef je ketenintegratie dan een kans?

Hoewel ik enigszins verbaasd was dat mijn gesprekspartner de disciplines Onderhoud en Service Logistiek als hetzelfde ziet, kan ik me er ook iets bij voorstellen. Service logistiek is een term die nu eenmaal vele interpretaties kent. Zo wordt het door de een gezien als voornamelijk het managen van spare parts en door de ander als enkel het transporteren van goederen. Daarnaast zijn bedrijven veelal in silo’s ingericht, die wellicht wel contact hebben met elkaar, maar beperkt gezamenlijk optrekken. De verschillende silo’s hebben allemaal eigen onafhankelijke verantwoordelijkheden, zoals bijvoorbeeld onderhoud, logistieke handelingen, resource management, operatie, etc., en dit leidt ertoe dat ‘men beperkt bij elkaar over de schutting kijkt’.

Met Service Logistiek wordt de gehele logistieke inspanningen en service, na het leveren van een product tot aan het einde van de levenscyclus, bedoeld. Dat zijn alle operationele activiteiten, inclusief behandeling en inzet van mensen, middelen en materialen die nodig zijn om de assets effectief in te zetten.
Graag geef ik een aantal concrete stappen die je zou kunnen nemen om de gewenste (interne) ketenintegratie te bereiken. Het is in elk geval aan te raden om een ketenmanager aan te stellen die eindverantwoordelijk is en de capaciteit heeft om multidisciplinaire teams (waar Onderhoud én Service Logistiek in zitten) te managen. Daarnaast helpt het om samenwerking binnen de keten op te zoeken met zowel interne als externe partijen. Hoe ga je om met het delen van informatie en data? Wie is op welke manier verantwoordelijk? Neem bijvoorbeeld het delen van reserveonderdelen met een ketenpartner; wat nu als zowel de partner als jij een onderdeel nodig hebt dat in een gezamenlijke opslag ligt? Wie krijgt dan het onderdeel en wie draagt de kosten van de downtime door dit probleem?

Ga bij investeringsbeslissingen met elkaar (de verschillende silo’s) in overleg en stel vast wat de impact is op de keten en de overall doelstellingen van het bedrijf. Hierdoor creëer je draagvlak en betrokkenheid van de organisatie bij de beslissing. Maar onderzoek ook welke data momenteel in de huidige IT-systemen worden opgeslagen. Bedenk hierna welke data je nodig hebt om tot de gewenste inzichten te kunnen komen, hoe je deze data gaat verzamelen en hoe je deze kunt analyseren. Welke data en IT-systemen zou je met elkaar willen kunnen verbinden?

Ga na op welke manieren je je organisatie kan aanzetten tot het veilig delen van data. Verdiep je in de blockchain technologie en ga na hoe je dit binnen je organisatie kan implementeren. De koplopers in de industrie beginnen nu met het uitrollen van pilots. De ontwikkelingen in deze technologie volgen elkaar in een hoog tempo op. Het is belangrijk om dit nauwlettend in de gaten te houden. Onderzoek daarnaast hoe technologische ontwikkelingen zoals AR/VR, 3D-printen en het inzetten van drones delen van jouw keten kunnen optimaliseren.
Door het adopteren en op de juiste manier implementeren van het service logistieke gedachtegoed, kunnen bedrijven zich goed positioneren voor de toekomst in het algemeen. Door het inrichten van een dynamische en geharmoniseerde organisatie waarin iedereen dezelfde taal spreekt kan voordeel worden gehaald uit de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Uiteindelijk is samenwerking de sleutel tot succes!

nvdo.nl