Werk mee aan het Amsterdam van de toekomst | Technisch Weekblad
Partner content

Werk mee aan het Amsterdam van de toekomst

Armand van Wijck | donderdag 7 november 2019

Amsterdam is van oudsher verbonden met het water. De bruggen en kademuren zijn historische en essentiële verbindingen in de stad. Er is steeds meer aandacht voor het beheer en onderhoud van deze infrastructuur. Want veel bruggen en kademuren in de binnenstad zijn meer dan honderd jaar oud en verkeren in een slechte staat. We gaan het merendeel onderzoeken, begaanbaar houden met noodconstructies en vernieuwen. Tegelijkertijd nemen we maatregelen om de structurele overbelasting terug te dringen. Tot slot willen we de kans aangrijpen om ook een aantal waardevolle vernieuwingen aan te brengen om de stad klaar te maken voor de toekomst.

Het gaat om 200 kilometer kademuur en 850 bruggen. Tot 2027 toetsen we alle bruggen op constructieve veiligheid. Het onderzoeken van alle kades neemt ook enkele jaren in beslag. In samenwerking met de markt zoeken we ondertussen naar oplossingen om kademuren en bruggen op innovatieve wijze te vernieuwen. Het doel is om nieuwe manieren te vinden om de bruggen en kademuren sneller, goedkoper en met minder hinder voor de omgeving te vervangen. Al met al wordt dit een complexe en ingrijpende opgave voor de stad die enkele decennia in beslag neemt, veel geld kost en fors overlast zal geven. Maar ook een opgave die absoluut noodzakelijk is om de stad voor de volgende generaties te behouden. Een opgave waarvoor we niet alleen de medewerking van inwoners en ondernemers nodig hebben, maar bovenal de kennis en kunde van gedreven technici.

Onderzoek
Blauwehoofdbrug (houten palenonderzoek)

Veel oude bruggen stammen nog uit de tijd dat Amsterdammers zich met paard en wagen door de stad begaven. De verkeersbruggen verouderen, terwijl de belasting van het verkeer alsmaar toeneemt. Onderzoek geeft duidelijkheid over de constructieve staat van de brug:  kan de brug het huidige verkeersgebruik nog aan? Dat onderzoeken we bijvoorbeeld hier, bij de Blauwehoofdbrug, die op betonnen palen staat. Met de toetsingsresultaten kan de beheerder risico-gestuurd en kosten-efficiënt een goede afweging maken of en op welke wijze een brug onderhoud nodig heeft, over de eventuele inzet van beheersmaatregelen, zoals een noodconstructie, en of een brug wel of niet vervangen moet worden. Bij bruggen op houten palen (de grootste risicogroep) doen we onderzoek naar bacteriële aantasting en paalsterkte. Onderzoek helpt daar om enerzijds de aannames te verkleinen en anderzijds de betrouwbaarheid van de beoordeling te vergroten.

Functies nodig voor onderzoek
Constructeurs, projectmanagers (IPM-teamleden zeg misschien niet meteen iets), technisch inhoudelijke toetsers, contractbegeleidersNoodconstructies
Oetewalerbrug

Op de foto staat de Oetewalerbrug. Die moesten vanwege de slechte staat tijdelijk worden beperkt in functie: het verkeer mocht er alleen onder voorwaarden overheen. In de tussentijd brachten we een stalen noodconstructie aan onder het brugdek. De ondersteuningsbalk zit een paar millimeter onder het brugdek. Zo kunnen we zien of het dek zwakker wordt en op de ondersteuningsbalk komt te liggen. Als dit gebeurt moet het tramspoor op het brugdek vijf millimeter omhoog worden gehaald maar ontstaat er geen schade aan het wegdek. Zo heeft de brug nog een levensduur van 15 jaar en kan er weer verkeer overheen. We verwachten dat we op veel meer plekken een noodconstructie moeten gaan aanbrengen.

Functies nodig voor noodconstructies
Hoofd veiligheidskundige, assistent contractmanagers, documentalist, omgevingsmanagers, risicomanager, projectondersteuner, werkvoorbereider bruggen.


Vernieuwing
Recht Boomssloot

We gaan aan de slag met het vervangen van kades zoals hier bij de Recht Boomssloot. Daar wordt de walmuur vervangen aan de oneven zijde, tussen de Oudeschans (brug 288) en de Krom Boomssloot (brug 296). We werken hier met de combiwandmethode, vanaf een platform in het water. De aannemer maakt gebruik van circulair beton met een lage milieudruk en er wordt gewerkt met vrijwel alleen maar elektrische werktuigen. De bouwmaterialen worden via het water aangevoerd met een elektrische boot. Dat scheelt uitstoot én geluidsoverlast. De parkeerplaatsen voor auto’s verdwijnen op de kade. De ruimte komt ten goede aan de voetganger en fietser. Er komen extra fietsparkeerplekken en de kade krijgt tien nieuwe bomen. 

Functies nodig voor vernieuwingsprojecten
Constructeurs, geotechnici, werkvoorbereiders, tekenaars, specialisten in kabels en leidingen, directie en toezicht.

 Vacatures
Werken aan uitdagende projecten die vragen om techniek op het scherpst van de snede? Ligt jouw passie bij de complexiteit van de stad? Kijk voor vacatures op amsterdam.nl/werkenbij.

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!