Arbeidsmarkt & Onderwijs

Ingenieurs staan weer achter in de rij

Deze week vond in Utrecht de beurs Visie 2005 plaats over belonen van hoogopgeleiden. Beloningsonderzoeker Bas van de Haterd gaf namens het bureau De Breed en Partners acte de présence. Hij heeft het jaarlijks terugkerende beloningsonderzoek onder ingenieurs over 2004 juist afgerond.

Kema mikt op China

Kema heeft vorige maand in China zijn derde testen certificeringslaboratorium geopend. Het gaat om een nieuwe faciliteit voor laagspanningsproducten in Shanghai.

Bureaus rekenen aan Franse sluizen

Nederlandse consortium Alive is bezig met het voorontwerp voor de sluizen in het toekomstige ‘Canal Seine Nord’ in Frankrijk. Dit bouwwerk moet de scheepvaart tussen met name Antwerpen en Parijs flink verbeteren.

Aardappelafval wordt kunstmest

Waterzuivering bij de aardappelverwerkende industrie via het Anphos-procédé resulteert in kunstmest en energie. De bedenker ervan werd eind januari tweede in de Zeeuwse Milieuprijs.

Dutch Space test intelligente parachute

Samen met de Koninklijke Landmacht is Dutch Space in Leiden bezig met de ontwikkeling van het intelligente parachutesysteem Spades. Dankzij de ingebouwde software kan de parachute sturen en zelfstandig goederen droppen.

Naar boven