Beleid & Bedrijfsvoering

Nederland scoort goed op internationale ingenieursmarkt

vrijdag 14 augustus 2015

  • Top 225 van ENR
  • 10 % markt voor vier Nederlandse bedrijven

De 225 grootste ingenieurs- en architectenbureaus van de wereld hadden in 2014 samen, buiten hun eigen land van vestiging, een omzet van $ 70,85 miljard, een daling met 1,1 % ten opzichte van 2013. De zwakte in de markt werd volgens het Amerikaanse bouwvakblad ENR veroorzaakt door de lage olieprijs, geweld in het Midden-Oosten, de Griekse crisis, de terugval van de Chinese aandelen en economische onzekerheid in Europa en Latijns Amerika.

Gronings huis op triltafel

vrijdag 14 augustus 2015

Het Italiaanse kennisinstituut EUcentre bouwt in zijn laboratorium in Pavia een typische Groningse woning na op een triltafel. In september doet het instituut met deze opstelling onderzoek naar het effect van aardbevingen op de woning.

Gemeentes wapenen zich tegen regenwater Premium

vrijdag 14 augustus 2015

  • Heviger regenbuien
  • Amsterdam Rainproof

Op 29 juli bracht Stichting RIONED, het platform van bedrijven en overheden op het gebied van riolering en stedelijk water, de resultaten van het eerste nationale onderzoek naar de aanpak van regenwateroverlast naar buiten. Uit het inventarisatierapport genaamd ‘Gemeentelijke aanpak regenwateroverlast’ blijkt dat gemeenten steeds meer maatregelen tegen regenwateroverlast nemen.

Topsectoren fnuiken fundamenteel onderzoek Premium

donderdag 13 augustus 2015

Wat iedereen – behalve de betrokken politici – al vreesde, is bewaarheid geworden. In de afgelopen decennia is de ruimte voor fundamenteel ongebonden onderzoek sterk afgenomen. Het topsectorenbeleid is daarvan een belangrijke oorzaak.

Proeftuin offshore wind afgeblazen

donderdag 6 augustus 2015

De bouw van proeftuin Leeghwater, met 50 tot 75 windmolens op de Noordzee, gaat definitief niet door. Dat meldt de Volkskrant vandaag. Initiatiefnemer TKI Wind op Zee bevestigt dat de financiering voor het park, dat € 1 miljard zou kosten niet rond is te krijgen.