Beleid & Bedrijfsvoering | Technisch Weekblad
Beleid & Bedrijfsvoering

Innovatiefonds voor transport

woensdag 23 september 2015

KLM, Schiphol, de TU Delft, het Havenbedrijf Amsterdam en de NS hebben samen een nieuw innovatiefonds opgericht. Het Mainport Innovation Fund II (MIF II) is bedoeld om innovatieve startups op het gebied van transport, logistiek en luchtvaart versneld te laten groeien.

Flexibele praktijken Premium

woensdag 23 september 2015

Volkswagen ligt onder vuur, maar wie oude TNO-rapporten erop naslaat, ziet dat de Duitse autofabrikant niet de enige is. Michael Persson vraagt zich af waarom ze er zo lang mee wegkwamen.

Waterbouwers aan de slag met Deltabeslissingen

dinsdag 22 september 2015

  • In 2017 nieuwe watertoets
  • 40 % duurzame energie

Tegelijk met de vorige week geopenbaarde rijksbegroting ging het Deltaprogramma 2016 van start. Na jaren van voorbereiding is het nu tijd voor uitvoering, tot grote tevredenheid van onder meer de waterschappen. Die ‘staan in de startblokken’, zei voorzitter van de Unie van Waterschappen, Peter Glas.

Teruglopend budget beperkt kansen energieonderzoek

donderdag 17 september 2015

  • Onderzoeksplannen ECN 2016
  • Kansen voor industrie

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) ziet voor een succesvolle energietransitie een cruciale rol weggelegd voor onderzoek, dat vervolgens wordt toegepast in het Nederlandse bedrijfsleven. Dat zegt chief operational officer Robert Kleiburg naar aanleiding van de concept onderzoeksplannen voor 2016, die het onderzoeksinstituut begin september presenteerde. Als hoofdthema’s hierin onderscheidt ECN zon, wind, biomassa, besparingen in de industrie en de integratie en opslag van duurzame energie.

Akademie te beschaafd voor de lobby Premium

vrijdag 11 september 2015

Het blijft een raadsel waarom de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) bij de laatste kabinetsformaties niet veel harder aan de bel heeft getrokken over de teloorgang van het budget voor wetenschappelijk onderzoek.