Beleid & Bedrijfsvoering | Technisch Weekblad
Beleid & Bedrijfsvoering

Groningse bodem onder de loep

donderdag 27 augustus 2015

  • Metingen compactie bodem
  • Belangrijk voor winningsplan 2016

Het onderzoek van de NAM naar de aardbevingen door de gaswinning in Groningen begint in een stroomversnelling te raken. Zoals TW eerder al meldde, wordt bij een Italiaans onderzoeksinstituut een typisch Gronings huis nagebouwd op een triltafel om de gevolgen van aardschokken te kunnen onderzoeken, maar ook aan de Groningse ondergrond zelf wordt momenteel meer dan ooit gemeten. De afgelopen weken zijn allerlei gesteentemonsters uit de diepe ondergrond van het Groninger gasveld gehaald en deze week is in de nieuwe observatieput bij Zeerijp een glasvezelkabel geïnstalleerd die realtime het inklinken van de bodem kan meten.

Nederland scoort goed op internationale ingenieursmarkt

vrijdag 14 augustus 2015

  • Top 225 van ENR
  • 10 % markt voor vier Nederlandse bedrijven

De 225 grootste ingenieurs- en architectenbureaus van de wereld hadden in 2014 samen, buiten hun eigen land van vestiging, een omzet van $ 70,85 miljard, een daling met 1,1 % ten opzichte van 2013. De zwakte in de markt werd volgens het Amerikaanse bouwvakblad ENR veroorzaakt door de lage olieprijs, geweld in het Midden-Oosten, de Griekse crisis, de terugval van de Chinese aandelen en economische onzekerheid in Europa en Latijns Amerika.

Gronings huis op triltafel

vrijdag 14 augustus 2015

Het Italiaanse kennisinstituut EUcentre bouwt in zijn laboratorium in Pavia een typische Groningse woning na op een triltafel. In september doet het instituut met deze opstelling onderzoek naar het effect van aardbevingen op de woning.

Gemeentes wapenen zich tegen regenwater Premium

vrijdag 14 augustus 2015

  • Heviger regenbuien
  • Amsterdam Rainproof

Op 29 juli bracht Stichting RIONED, het platform van bedrijven en overheden op het gebied van riolering en stedelijk water, de resultaten van het eerste nationale onderzoek naar de aanpak van regenwateroverlast naar buiten. Uit het inventarisatierapport genaamd ‘Gemeentelijke aanpak regenwateroverlast’ blijkt dat gemeenten steeds meer maatregelen tegen regenwateroverlast nemen.

Topsectoren fnuiken fundamenteel onderzoek Premium

donderdag 13 augustus 2015

Wat iedereen – behalve de betrokken politici – al vreesde, is bewaarheid geworden. In de afgelopen decennia is de ruimte voor fundamenteel ongebonden onderzoek sterk afgenomen. Het topsectorenbeleid is daarvan een belangrijke oorzaak.