Beleid & Bedrijfsvoering

Patenten in de VS: over trollen en Tesla Premium

donderdag 10 december 2015

Trollen remmen de innovatie in Amerika. Dat is de conclusie van James Bessen, patentrecht-expert aan Boston University. et gevolg is dat het aantal rechtszaken over patenten in de VS steeds verder toeneemt. Dat het ook anders kan, bewijst Tesla.

Wetsus laveert tussen bedrijf en universiteit Premium

donderdag 10 december 2015

Wetsus doet onderzoek in opdracht van bedrijven die ‘lid’ zijn en laat dat in huis uitvoeren door hoogleraren en promovendi. Vaak komen daar doorbraakinnovaties uit voort die men graag wil patenteren. ‘Het octrooibeleid van Wetsus heeft als voorbeeld gediend voor het IP-beleid van topsectoren.’ 

Visie 2016: technici bouwen aan de toekomst

woensdag 16 december 2015

Bedrijven merken dat de vraag naar hun technische expertise weer toeneemt en daarmee ook de behoefte aan goed geschoold technisch personeel, zo is op te maken uit Visie 2016, een serie commerciële bijdragen waarin partners van TW hun visie op het komende jaar geven. 

Geen valorisatie, maar utilisatie Premium

donderdag 17 december 2015

Eén dag is Eppo Bruins ‘in between jobs’. Op 2 december begint hij aan zijn nieuwe baan als parlementslid van de Christen Unie; hij treedt toe tot de fractie na het vertrek van Arie Slob. Voordat hij wordt opgeslokt door zijn werk als volksvertegenwoordiger praten we nog één keer over zijn directeurschap van Technologiestichting STW, een positie die hij tot eind november acht jaar vervulde. ‘Het is zó’n mooie club, ik ga echt weg met weemoed in het hart.’

Technisch briljante doordouwer

vrijdag 15 januari 2016

Martin van den Brink is een van de meest vooraanstaande en succesvolle actieve Nederlandse ingenieurs van dit moment. Hij is ‘president en chief technology officer’ van de Raad van Bestuur van waferstepperfabrikant ASML. Hij past in het rijtje grootheden van de Nederlandse industriële techniek, zoals Coen Stork, Gerard Philips, Anthony Fokker en Hub van Doorne. Van den Brink (1956) is vorige week benoemd tot erelid van ingenieursvereniging Kivi.