Beleid & Bedrijfsvoering

‘Eén campus maken van Kennispark en UT’

woensdag 6 november 2019

Verschillende UT’ers zetten momenteel de puntjes op de i van Shaping2030, de nieuwe koers van de UT. Ook de buitenwacht denkt mee. In deze serie ‘Van buiten naar binnen’ vertellen vijf prominenten daarover. In deze tweede aflevering: Anne-Wil Lucas, gebiedsdirecteur Kennispark.

‘Meer geld voor techniek is geen vraag, maar noodzaak’

dinsdag 5 november 2019

Met tevredenheid, maar ook met gemengde gevoelens, legde collegevoorzitter Victor van der Chijs onlangs de voorzittershamer van de 4TU.federatie neer. ‘De technische universiteiten werken uitstekend samen, maar we krijgen nog steeds veel te weinig middelen om voldoende technici op te leiden voor Nederland.’

Rector Baaijens geeft tekst en uitleg over vrouwenmaatregel

dinsdag 5 november 2019

TU/e-rector Frank Baaijens kijkt met een goed gevoel terug op zijn bezoek aan het College voor de Rechten van de Mens vanmiddag. Hij mocht in Utrecht de voorrangsmaatregel voor vrouwen beargumenteren die sinds 1 juli aan de TU/e van kracht is. De TU/e moest hierover verantwoording afleggen omdat het antidiscriminatiebureau RADAR, waar 49 klachten waren binnengekomen, getoetst wil zien of die maatregel juridisch houdbaar is. Ondanks zijn goede gevoel zegt Baaijens niet te kunnen beoordelen of de juridische houdbaarheid van zijn verhaal voor het College voldoende is.

Ierse handelsmissie naar Nederland

dinsdag 29 oktober 2019

Een high-tech handelsmissie van Ierse bouwbedrijven brengt vandaag en morgen een tweedaags bezoek aan Nederland. Dit onder meer om de banden tussen Ierland en Nederland zeker te stellen tegen de achtergrond van de Brexit.