Beleid & Bedrijfsvoering

Robot oogst selectief asperges

donderdag 26 september 2019

Vroeger was het een lucratieve vakantiebaan: asperges oogsten. Maar de tijden veranderen en tegenwoordig moeten aspergetelers vechten om voldoende werkkrachten te krijgen om in het aspergeseizoen de kostbare oogst binnen te halen. AvL Motion ontwikkelt met ondersteuning van TCPM Ingenieurs & Adviseurs een autonome aspergeoogstrobot die door slechts één persoon bediend hoeft te worden.

TU/e moet zich verantwoorden voor aannamebeleid vrouwen

woensdag 25 september 2019

De TU/e moet zich op maandag 4 november bij het College voor de Rechten van de Mens verantwoorden voor haar aannamebeleid om meer vrouwen op de werkvloer te krijgen. Zowel de universiteit als antidiscriminatiebureau RADAR - dat 49 klachten over de voorrangsmaatregel voor vrouwen binnenkreeg - komen aan het woord tijdens de zitting. De TU/e ziet de zitting met vertrouwen tegemoet.

Moet de TU/e voor een numerus fixus straks naar de minister?

donderdag 12 september 2019

Raakt de TU/e haar bevoegdheid kwijt om zelf te kunnen bepalen welke opleidingen een numerus fixus krijgen en komt het Engelstalig onderwijs, dat inmiddels bijna universiteitsbreed wordt aangeboden, in de knel? Vorige week vrijdag werd door de ministerraad een wetsvoorstel van OCW-minister Ingrid van Engelshoven goedgekeurd, waarin ze vergaande wijzigingen voorstelt. Het voorstel moet nog worden voorgelegd aan de Tweede Kamer.