Beleid & Bedrijfsvoering

Zonne-energie 1,3% primaire energiegebruik Duitsland

Duisland staat bekend als het land van duurzame energie. Toch is het aandeel zonne-energie in het primaire energiegebruik niet meer dan 1,3 %. Dat staat in een overzicht van het Duitse ministerie van Economische Zaken (BMWi) over het energiegebruik in 2017.

Oneerlijk verdeeld

Het huidige kabinet moet hard aan de slag met de CO2-uitstoot, wil het zich houden aan de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs.

TU/e ‘accepteert níks’ als het gaat om #metoo

21 februari 2018:
Zorg. Dat was het primaire gevoel dat TU/e-rector Frank Baaijens bekroop toen afgelopen najaar #metoo in beweging kwam. Zeker toen, na de showbizz, ook andere sectoren zich gingen roeren - waaronder de academische. “Onze universiteit is een klein dorp met vijftienduizend inwoners; die moeten zich hier veilig en geborgen voelen.” Want al is het aantal meldingen van seksuele intimidatie aan de TU/e al jarenlang laag, Baaijens maakt zich geen enkele illusie: “Hier gebeurt het óók”.

Afval-naar-chemie-fabriek in Rotterdam

De Botlek in Rotterdam krijgt mogelijk een fabriek die jaarlijks 360.000 ton plastic afval omzet in 220.000 ton ‘groene’ methanol. Het zou de eerste installatie van dit type in Europa worden.

‘Neem hoe dan ook tien vrouwelijke hoogleraren aan’

Wil de UT in 2020 groeien naar twintig procent vrouwelijke hoogleraren, dan moet de onderwijsinstelling nog flink aan de bak. Een klankbordgroep bracht onlangs advies uit aan het college van bestuur: neem de komende twee jaar hoe dan ook tien vrouwelijke hoogleraren aan.

Open science, als u begrijpt wat ik bedoel

Spraakverwarring ligt op de loer bij het streven naar open science. Want wat noem je open, wat versta je onder science? Karel Luyben, de nieuwe coördinator van het Nationaal Platform Open Science, schept graag een beetje helderheid.

Naar boven