Beleid & Bedrijfsvoering

Onbevreesd, maar kritisch

In zijn laatste termijn als president probeert Barack Obama nadrukkelijk iets na te laten voor de toekomst en doet hij zijn best te laten zien wat er allemaal nu al goed gaat in de VS.

Evenwicht in het olietijdperk Premium

‘Het stenen tijdperk eindigde niet omdat de stenen opraakten’: het is een van de geliefde uitspraken van duurzame-energieliefhebbers. Er kwam gewoon iets beters voor in de plaats.

Technisch briljante doordouwer

Martin van den Brink is een van de meest vooraanstaande en succesvolle actieve Nederlandse ingenieurs van dit moment. Hij is ‘president en chief technology officer’ van de Raad van Bestuur van waferstepperfabrikant ASML. Hij past in het rijtje grootheden van de Nederlandse industriële techniek, zoals Coen Stork, Gerard Philips, Anthony Fokker en Hub van Doorne. Van den Brink (1956) is vorige week benoemd tot erelid van ingenieursvereniging Kivi.

Geen valorisatie, maar utilisatie Premium

Eén dag is Eppo Bruins ‘in between jobs’. Op 2 december begint hij aan zijn nieuwe baan als parlementslid van de Christen Unie; hij treedt toe tot de fractie na het vertrek van Arie Slob. Voordat hij wordt opgeslokt door zijn werk als volksvertegenwoordiger praten we nog één keer over zijn directeurschap van Technologiestichting STW, een positie die hij tot eind november acht jaar vervulde. ‘Het is zó’n mooie club, ik ga echt weg met weemoed in het hart.’

Visie 2016: technici bouwen aan de toekomst

Bedrijven merken dat de vraag naar hun technische expertise weer toeneemt en daarmee ook de behoefte aan goed geschoold technisch personeel, zo is op te maken uit Visie 2016, een serie commerciële bijdragen waarin partners van TW hun visie op het komende jaar geven. 

Naar boven