Beleid & Bedrijfsvoering

Alle initiatieven afgeschoten Premium

Een van de wonderen van mijn nieuwe land (ik ben net gearriveerd in New York), dit land vol topuniversiteiten, Nobelprijs­winnaars en revolutionaire tech-pioniers, is het schietgeweer.

Gronings huis op triltafel

Het Italiaanse kennisinstituut EUcentre bouwt in zijn laboratorium in Pavia een typische Groningse woning na op een triltafel. In september doet het instituut met deze opstelling onderzoek naar het effect van aardbevingen op de woning.

Topsectoren fnuiken fundamenteel onderzoek Premium

Wat iedereen – behalve de betrokken politici – al vreesde, is bewaarheid geworden. In de afgelopen decennia is de ruimte voor fundamenteel ongebonden onderzoek sterk afgenomen. Het topsectorenbeleid is daarvan een belangrijke oorzaak.

Naar boven