Boekrecensies | Technisch Weekblad
Boekrecensies

Boekrecensie: Lessen van de aardgastransitie voor de energietransitie van de 21e eeuw Premium

vrijdag 23 april 2021

Nu waterstof steeds vaker in beeld komt als vervanger voor aardgas is het goed te realiseren dat aan het begin van de twintigste eeuw dit gas al volop in gebruik was binnen de Nederlandse woningen. Het zogenaamde stadsgas, waar het hier over gaat, bestond voor 50 tot 60% uit waterstof, dat gefabriceerd werd door steenkool thermolytisch te verhitten. Een lokaal netwerk van buizen transporteerde het stadsgas naar de gebruikers. Met name tussen 1900 en 1920 steeg de vraag naar deze brandstof sterk, uiteindelijk waren 700.000 huishoudens op dit netwerk aangesloten. Overigens diende dit gas, dat ook als lichtgas bekend stond, vooral voor de verlichting.

Boekrecensie: Dromen over een dakvijver

vrijdag 19 maart 2021

Passieve zonne-energie is misschien een veel te weinig toegepaste aanpak binnen de woningbouw, lezen we in Activism in architecture. De techniek heeft veel voordelen, en zou meer aandacht verdienen dan de huidige, veel in het nieuws zijnde ‘actieve’ zonnepanelen of zonneboilers.

Boekrecensie: De verstedelijking van de zee

donderdag 4 februari 2021

Onlangs is in de Noordzee een nieuw aardgasput aangeboord. Het betrokken bedrijf Wintershall Noordzee, gevestigd in Rijswijk, heeft inmiddels 15 productieplatforms en 4 onderzeese installaties in het gebied. Ook zouden in het noordelijk deel van de Nederlandse Noordzee de komende tien jaar nieuwe offshore windparken met een totaal vermogen van 8,3 GW te realiseren zijn. En Nederland kan naar verwachting in 2030 10,2 megaton CO2 per jaar in lege gasvelden op zee opslaan, aldus de recente nota Noordzee Energie Outlook.