Bouw & Civiele Techniek | Technisch Weekblad
Bouw & Civiele Techniek

‘Het beton is vergevingsgezind’

donderdag 3 november 2005

Sommige materialen hebben van nature zelfherstellende eigenschappen, maar bij de meeste zullen deze moeten worden ingebouwd. Dat was de belangrijkste boodschap tijdens een congres vorige week donderdag in Delft.

‘Samenwerking van drie tu’s is onomkeerbaar'

vrijdag 28 oktober 2005

Hans van Luijk, collegevoorzitter van de TU Delft, streeft sinds zijn indiensttreding vier jaar geleden naar een hechtere samenwerking tussen de drie tu’s in Nederland. En dat leidt ertoe dat Twente, Eindhoven en Delft nu een federatie vormen en gaan samenwerken in onderwijs, onderzoek en ‘kennisvalorisatie’, het te gelde maken van onderzoek.

Philips betrekt toren met knik

vrijdag 21 oktober 2005

Eind 2006 neemt Philips Semiconductors zijn intrek in een nieuw kennis- en ontwikkelingscentrum in Nijmegen, als onderdeel van het masterplan Fifty Tw Degrees. Meest in het oog springend is de 86 meter toren met ‘knik’.

ICN legt kunst op de pijnbank

vrijdag 14 oktober 2005

Het bewaren van kunstvoorwerpen is een eeuwigdurend proces Gelukkig komen moderne technologieën onderzoekers en restauratoren steeds vaker te hulp, leert een bezoek aan het Instituut Collectie Nederland.

Bedachtzame innovatie in bouw superjachten

vrijdag 7 oktober 2005

Nederlandse bouwers van superjachten consolideren hun markt, bleek tijdens een Hiswa-studiedag vorige week in Putten. Zij bouwen op klantenspecificatie, met de nieuwste snufjes aan boord. Maar wel met bewezen techniek.

Vuil baggerslib als wegfundering

vrijdag 30 september 2005

Op een parkeerplaats langs de A2 bij Beesd zijn GeoDelft en Boskalis vorige week begonnen met het gebruik van vervuild baggerspecie als funderingslaag. Tegelijkertijd wordt de vervuilde specie gereinigd.