Chemie & Materiaalkunde | Technisch Weekblad
Chemie & Materiaalkunde

Zicht op betere kathode natriumbatterij

dinsdag 17 november 2020

Onderzoekers uit China en Delft hebben een stap gezet op weg naar de ontwikkeling van batterijen op basis van natrium. Natriumbatterijen hebben een iets lagere energiedichtheid (20 tot 30% ) dan gangbare Li-ion batterijen, maar ze zijn beter geschikt om omstreden en dure materialen als kobalt te omzeilen.

Ørsted en Yara starten project groene ammoniak

dinsdag 6 oktober 2020

Naast groene waterstof, kan ook groene ammoniak een belangrijke grondstof of energiedrager zijn tijdens de energietransitie. Daartoe smeedden Ørsted en Yara recent een samenwerkingsovereenkomst waarbij ze ammoniak uit groene waterstof willen produceren. Ørsted is ’s werelds grootste offshore windparkontwikkelaar en Yara is wereldwijd een toonaangevende producent van kunstmest waar ammoniak de belangrijkste grondstof voor is.

Halvering emissies door beton mogelijk

donderdag 24 september 2020

De optelsom van een serie marginale verbeteringen in de productie van beton kan wereldwijd zorgen voor halvering van de CO2-emissies door de industrie die nu goed is voor 8% van de totale, wereldwijde CO2-uitstoot.

Eerste proeffabriek ‘fossielvrij’ staal

donderdag 10 september 2020

De proeffabriek van HYBRIT in het Zweedse Luleå om staal te produceren zonder gebruik van steenkool is in gebruik genomen. Staalproductie zorgt voor 5 tot 8% van de wereldwijde CO2-uitstoot en vertegenwoordigt 10 tot 15% van het steenkoolgebruik. Bij gangbare staalproductie worden cokeskolen gebruikt om ijzeroxide in erts te raffineren. HYBRIT gebruikt hiervoor waterstof.