Delfstoffenwinning | Technisch Weekblad
Delfstoffenwinning

LNG of Russisch gas?

donderdag 17 maart 2022

De Europese LNG-import bereikte in januari 2022 een recordhoogte en zou iets hoger kunnen oplopen als de Russische gastoevoer via pijpleidingen daalt of zelfs volledig stopt (wat gegeven de situatie in de Oekraïne niet denkbeeldig is). Enige beperking is dat de best verbonden Europese LNG-terminals al op hun hoogste capaciteit draaien. De grensoverschrijdende gascapaciteit van pijpleidingen doen het voordeel van een groter volume aan invoer (zoals in Spanje nog mogelijk is) teniet.

Groen gas in Delfzijl

maandag 7 maart 2022

Gasunie, energie-infrastructuurbedrijf en beheerder van het Nederlandse gasleidingnetwerk, en Perpetual Next, wereldleider op het gebied van torrefactie-technologie, hebben een 50/50 joint venture overeenkomst gesloten om het project Torrgas Delfzijl verder te ontwikkelen en te realiseren. Het gezamenlijke voornemen is om een nieuwe fabriek te bouwen, die in de toekomst vanuit syngas op duurzame wijze groen gas kan produceren en distribueren. Hierdoor is er geen afhankelijkheid meer van fossiele grondstoffen. De verwachting is dat de bouw van de fabriek in het najaar van 2022 van start gaat. Met de eerste fase van dit project is een investering gemoeid van circa EUR 60 miljoen. Deze investeringsbeslissing volgt later dit jaar. De fabriek zorgt in eerste instantie voor een directe werkgelegenheid van vijftien banen.

Groen op weg: ‘Nu alleen de accu nog’

woensdag 7 juli 2021

De elektrische auto is terrein aan het winnen, de e-bike is razend populair. Ook elektrische bussen, trucks en zelfs lichte vliegtuigen zijn er al. Toch is er één onderdeel dat het allemaal nog niet goed lijkt te kunnen bijbenen. Dat is de accu. De UT startte daarom een onderzoekscentrum dat de hele keten onderzoekt. Van grondstoffen en nieuwe materialen tot slimmer gebruik en recycling.

Kritieke metalen bottleneck energietransitie

maandag 21 juni 2021

Grondstoffenschaarste en ruimtegebrek dreigen volgens weekblad The Economist belangrijke bottlenecks te worden bij de vormgeving van een wereldwijde energietransitie. Met het rapport ‘The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions’ zette het IEA de grondstoffenkwestie weer bovenaan de agenda. Zo zal de vraag naar nikkel en lithium in 2040 alleen al voor de productie van batterijen voor auto’s respectievelijk 43 en 41 maal de huidige wereldproductie bedragen.

Tip: Een nieuwe eeuw voor de Hoogovens?

dinsdag 13 april 2021

In de aardige aflevering ‘Heimwee naar Hoogovens’ blikt het geschiedenisprogramma van de publieke omroep Andere Tijden terug op de indrukwekkende historie van de staalindustrie in IJmuiden. Van de oprichting in 1918, toen Nederland niet afhankelijk wilde zijn van import, tot de jaren ‘60 toen ‘in Velsen voor 100 miljoen gulden de grootste hoogovens van de EEG werden neergezet.’ Medewerkers vertellen over een tijd waarin de temperaturen op de werkvloer zo hoog opliepen, dat houten klompen na 8 uur letterlijk op waren, terwijl technici op de gemoderniseerde werkvloer nu een warme trui aan moeten.

De hyperspectrale toekomst

vrijdag 21 augustus 2020

Waar het menselijk oog en een gewone camera maar drie kleuren zien, ziet de hyperspectrale camera er honderden. Het is een opkomend veld dat talloze mogelijkheden biedt. Wat zien deze camera’s, wat kun je ermee en hoe wordt het toegepast?