Delfstoffenwinning

Trump, Kamp & Kolen

Trumps belofte om de kolenindustrie nieuw leven in te blazen is even dom als onhaalbaar. Maar het past Nederland niet om daar iets van te vinden.

Duurzaamheid binnen de mijnbouw

De mijnbouwindustrie en het gebruik van conventionele fossiele energiebronnen lijken onverbrekelijk met elkaar verbonden. Het energieverbruik in die sector is daarbij aanzienlijk: in Zuid-Afrika gebruikt de mijnbouwindustrie bijvoorbeeld 6 % van het nationaal verbruik, in Brazilië gaat het om 4 %, zo schrijft materiaalkundige Sheila Devasahayam, tevens een van de samenstellers van het boek Sustainability in the Mineral and Energy Sectors.

Metalen uit afvalwater winnen

Een consortium onder leiding van KWR Watercycle Research Institute gaat onderzoek doen naar het terugwinnen van zware en zeldzame metalen uit afvalwater.

Naar boven