Energie | Technisch Weekblad
Energie

Zonne- en windenergie op Eindhovense woontoren

vrijdag 15 juli 2022

De Eindhovense woontoren Haasje Over heeft sinds deze week een eigen energiefabriek. Op het dak is een PowerNEST geplaatst, een geïntegreerde en modulaire dakconstructie met verticale windturbines en zonnepanelen. De installatie op Haasje Over bestaat uit vier windturbines en 296 zonnepanelen die naar schatting maar liefst 140 MWh per jaar zullen opleveren.

Dijkversterking met behulp van energie uit biogas

woensdag 13 juli 2022

Op de Waaldijk in Oosterhout werkt Waterschap Rivierenland met bouwcombinatie de Betuwse Waard (Ploegam, GMB & Dura Vermeer) aan de dijkversterking Wolferen-Sprok. Zij gebruiken daarbij een 30 tons elektrische graafmachine, die wordt opgeladen met energie uit biogas.

Zwarte Cross vervangt dieselgenerator door zon-aggregaten

woensdag 13 juli 2022

De herrie veroorzakende en CO2-uitstotende dieselgeneratoren zijn bij de Zwarte Cross deels verleden tijd. Het festival in de Achterhoek, dat donderdag 14 juli van start gaat, zal gebruik maken van een 120 kVA zon-aggregaat. De zon-aggregaat kan een dieselaggregaat volledig vervangen en voorkomt daarmee de uitstoot van ongeveer 7,5 kiloton CO2.

Warmtepomp voor 20.000 woningen in Utrecht en Nieuwegein

vrijdag 8 juli 2022

Eneco en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden realiseren bij de nieuwe waterzuiveringsinstallatie in Overvecht de grootste warmtepomp van Nederland. De pomp maakt onderdeel uit van een aquathermie-installatie die vanaf eind 2023 circa 20.000 huishoudens in de gemeenten Utrecht en Nieuwegein van duurzame warmte zal voorzien.

Ørsted bouwt grootste offshore windpark ter wereld

donderdag 7 juli 2022

Het Deense energiebedrijf Ørsted mag het windpark Hornsea 3 gaan bouwen, het grootse offshore windpark ter wereld. Het park heeft een capaciteit van 2.852 MW, genoeg om 3,2 miljoen Britse huishoudens van stroom te voorzien. Het Britse ministerie van bedrijfsleven en energie heeft Ørsted de vergunning verleend.

Energie-eilanden als hubs tussen windparken op zee

dinsdag 5 juli 2022

In het Deense Esbjerg – logistiek knooppunt van de windenergiesector – hebben België, Nederland, Duitsland en Denemarken medio mei 2022 afgesproken om nauwer te samenwerken aan grootschalig wind op zee. In 2030 moet de gezamenlijke capaciteit voor offshore wind tot 65 Gigawatt zijn opgeschroefd, een verviervoudiging van de huidige capaciteit. Cruciaal onderdeel van de plannen zijn kunstmatige energie-eilanden van waaruit duurzame stroom en groene waterstof aan land worden gebracht.