Energie | Technisch Weekblad
Energie

'Photovoltatronics’: slimme, sprekende zonnecellen

dinsdag 1 december 2020

Volgens onderzoekers van de TU Delft is het mogelijk om slimme zonnecellen te maken die de opgewekte energie zo efficiënt mogelijk verdelen om zo nog meer uit zonne-energie te halen. Dat is mogelijk door zonnecellen met elkaar te verbinden en een deel van hun opgewekte stroom te gebruiken om ze met elkaar en met andere apparaten te laten communiceren.

EU verwacht veel van golfenergie

dinsdag 1 december 2020

Terwijl de EU zojuist ambitieuze doelen voor golf- en getijdenenergie heeft geformuleerd (60 GW in 2050) gaat het Zweedse Corpower een veelbelovende golfslaggenerator testen. Op hooguit honderd kilometer voor de Portugese kust bij Aguçadoura gaat hij binnenkort in bedrijf: de Wave Energy Convertor (WEC) van het Zweedse bedrijf Corpower Ocean.

Duitsland vliegt uit de bocht, NL kan bijsturen

dinsdag 1 december 2020

In de Duitse veerhaven Sassnitz ligt momenteel een Russisch pijpenlegschip werkloos omdat één van de grootste infrastructuurprojecten terecht stilligt. Het schip kan een kilometer pijpleiding per dag aanleggen, en moet de resterende 160 km van de Nord Stream 2 gaspijpleiding aanleggen. Werk dat het schip overneemt van de 'Pioneering Spirit' van Allseas, het Zwitsers-Nederlandse bedrijf dat deze zomer eieren voor zijn geld koos toen de VS dreigden met sancties tegen alle bedrijven die meebouwen aan deze pijpleiding. Allseas zou de pijpleiding in een derde van de tijd hebben kunnen aanleggen.

Nederland kijkt voor gastoekomst naar Noordzee

donderdag 19 november 2020

‘Veel mensen denken dat je de energietransitie helpt door de Nederlandse gasproductie te onderdrukken,’ zegt energieconsulent Jilles van den Beukel tijdens de editie ‘Nederland Gasland’ van de Energeia Energy Tour. ‘Maar de klimaatemissies van geïmporteerd gas liggen een derde hoger. Het vervangen van Nederlands gas door Russisch gas doet alle klimaatwinst door extra wind en zon teniet. Dat is verschrikkelijk jammer.’

Initiatiefgroep: kernenergie voor leveringszekerheid na 2030

dinsdag 17 november 2020

CO2-uitstoot en kosten zijn niet de enige criteria bij keuzes voor ons energiesysteem. Leveringszekerheid, vooral ook in geopolitiek opzicht, zou een veel zwaardere rol in onze overwegingen moeten spelen. Dat vindt de ‘Initiatiefgroep Kernenergie’ bij monde van oud-Gasunie CEO George Verberg tijdens het webinar The Nuclear Elephant van stichting Kernvisie: ‘We hebben in Europa afgesproken dat geen enkel land voor meer dan 30% van Russisch gas afhankelijk mag zijn. Dat is in Duitsland nu meer dan 60%. En wat als een paar Mexicaanse drugsbaronnen zo’n stopcontact op zee aanvallen? Dat zijn allemaal aspecten waar je nooit iemand over hoort. Wij willen niet alleen sturen op CO2-uitstoot.’