Energie

Biodiesel, biogas en bio-ethanol op één terrein

Amsterdam heeft vergevorderde plannen voor een grootschalige biobrandstoffenproductie en reststoffenrecycling. Het gaat om biodiesel, biogas, bio-ethanol en elektriciteit uit frituurvet, GFT en ander organisch afval. ‘De onderlinge verwevenheid van de processen is cruciaal voor de haalbaarheid.’

Naar boven