Energie

Steeds minder aardgas

In het deze week verschenen jaarverslag Olie en gas in Nederland rekent EZ voor dat in 2030 het Nederlandse aardgas zo goed als op is.

Zon, zand en liquide middelen

Het oliestaatje Qatar vormt het decor voor een van de grootste avonturen uit de geschiedenis van de petrochemie. Hoeveel geld kunnen oliemaatschappijen tegelijk in ‘gas to liquids’ steken?

PSE ontwerpt betonnen veiligheidskoepels voor LNG

Vloeibaar gas is in. Overal in de we reld verschijnen nieuwe LNG-terminals aan de horizon. Ook Nederland verkent op dit moment waar een nieuw terminal moet verrijzen. Sinds jaar en dag ontwerpt ingenieursbureau PSE betonnen koepels die de veiligheid van de gastanks moet waarborgen.

Energievoorziening kan nog alle kanten op

Beleidsstudies schetste vorige week vier scenario’s van de Europese energievoorziening over vijftig jaar. Daaruit blijkt dat internationale klimaatverdragen cruciaal zijn voor het aandeel van fossiele brandstoffen of van duurzame energie.

Airbus zet Glare in de wacht

De Europese vliegtuigbouwer Airbus zet Glare voorlopig in de wacht. Voor de toekomstige A350, die omstreeks 2009 zijn intrede doet, zal het Nederlandse ‘wondermateriaal’ niet worden gebruikt. Glare wacht een hevige concurrentiestrijd met geavanceerde legeringen en een breed scala aan composieten.

Kink in kabel duurzaam Vlieland

Vlieland kan geheel overschakelen op duurzame energie, zo bleek al in 2003 uit een haalbaarheidsstudie van adviesbureau Altran Technologies Netherlands. Maar de discussies over een elektriciteitskabel naar het vasteland hebben de plannen vertraagd.

Naar boven