Energie | Technisch Weekblad
Energie

'Klimaat kent geen landsgrenzen'

donderdag 25 juni 2020

Een rode draad in de columns en grafieken op twitter van Martien Visser is het weglek-effect. Draaien aan één knop in het klimaatbeleid zorgt er dikwijls voor dat elders meer CO2 uit de schoorstenen komt. 'Een kloppend nationaal Excel-sheet is niet voldoende'.

Klimaat ja, aardgasvrij mwah

donderdag 18 juni 2020

Vorige maand kwam het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) onder vuur te liggen van de Algemene Rekenkamer. De doelen verschuiven, termen worden niet gedefinieerd, er was sprake van ‘geld zoekt project’ en de resultaten zijn niet te evalueren, want er wordt niet geteld. ‘De snelheid waarmee het programma is gestart heeft niet bijgedragen aan de kwaliteit,’ schrijft de Rekenkamer.

Warmetransitie: samen slim en snel

vrijdag 12 juni 2020

Aardgasvrij in 2050; Nederland raakt ervan doordrongen dat we dit met elkaar afgesproken hebben in het Klimaatakkoord. Regelmatig horen we daarbij beleidsmakers zeggen: “de techniek is het probleem niet; daar komen we wel uit”. Dat is mooi,  zou je kunnen denken als ingenieursbranche, maar dat doen we niet. Deze column, dit pleidooi, gaat over het feit dat als de techniek niet hét probleem is, iets anders dat dan blijkbaar wel is. En over het feit dat techniek misschien niet het gróótste probleem is, maar dat  een oplossing pas in zicht komt als de verschillende disciplines – techniek, beleid, financiering – letterlijk bij elkaar komen.