Energie | Technisch Weekblad
Energie

Airco op basis van zeewater

vrijdag 6 november 2020

Het IPCC verwacht dat de wereldwijde stroomvraag voor airconditioning zal toenemen van 300 TWh in 2000 naar 4.000 TWh in 2050 en 10.000 TWh in 2100. In 2070 dreigt de wereldwijde koelvraag groter te worden dan de warmtevraag. Volgens een onderzoek van het International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) in vakblad Energy Efficiency kan Seawater Airconditioning (SWAC) uitkomst bieden op plaatsen waar je binnen enkele kilometers oceaanlagen tussen 700 en 2.000 m diepte met een temperatuur van 3 à 5°C hebt. Tropische eilanden bijvoorbeeld, waar bovendien de elektriciteit vaak duur is en wisselvallige productie van duurzame bronnen moeilijk via netkoppeling is op te lossen.

'Iedereen is blij met deze ontwikkeling'

woensdag 4 november 2020

Vanaf 1 december moeten alle stadsbussen in Apeldoorn elektrisch rijden. Dat betekent zeven laadpunten bij het busstation. De extra stroomvraag komt van een recent aangesloten 5 MVA aansluiting op onderstation Apeldoorn door netbeheerder Liander.

Duurzaam is helemaal niet duur!

woensdag 4 november 2020

Ik weet niet hoe het bij u was maar ik heb mijn hele leven geweten dat duurzaamheid iets was wat we moesten gaan doen, maar niet gingen doen, omdat het te duur was.

De kerncentrale Borssele en het verliesgevende plutonium

woensdag 4 november 2020

In de kerncentrale Borssele ontstaat bij de splijting van uranium naast warmte onder meer plutonium. EPZ, de exploitant van Borssele, heeft 2.800 kg plutonium verkocht met een verlies van €40 miljoen. Tot het jaar 2034 ontstaat nog eens 2.800 kg plutonium waarvoor een speciaal contract tot 2034 is afgesloten met de Franse opwerkingsfabriek Orano zodat ook dit plutonium niet in Nederland opgeslagen hoeft te worden.

IJzerpoeder als warmtebron voor brouwerij

maandag 2 november 2020

Bij de Bavaria-brouwerij in Lieshout heeft een maand lang een installatie van 100 kW proefgedraaid met ijzerpoeder als warmtebron. Het Metal Power Consortium en studententeam SOLID brachten de installatie uit Budel naar Lieshout. ‘Het doel was aantonen dat industriële toepassing van deze techniek mogelijk is,’ zegt Sofie Scheij van het studententeam. ‘Om de hele brouwerij te bedienen zouden we een installatie nodig hebben die nog 150 keer zo groot is. Dit is een show case om te laten zien dat het mogelijk is,’ vult  directeur Peer Swinkels van Bavaria aan.