Energie | Technisch Weekblad
Energie

Is de tijd rijp voor drijvende windparken op zee?

donderdag 5 mei 2022

We hebben in Nederland de mazzel naast een ondiepe zee te wonen – bekeken vanuit het oogpunt van groene energie. Het is zelfs kilometers uit de kust relatief eenvoudig om een windturbine op de zeebodem te zetten. Dat geldt niet voor de meeste Europese wateren. Zijn drijvende windturbines daarvoor de oplossing?

Marcel Weeda, TNO: ‘Systeembenadering opnieuw belangrijk voor waterstof’

donderdag 5 mei 2022

Eind vorige eeuw gold de energiedrager waterstof als dé ultieme belofte voor een emissieloze energie-infrastructuur. Nu zet het nieuwe kabinet daar weer op in en wil het de productie van waterstof, opgewekt uit duurzame bronnen, verhogen tot 4GW in 2030. De VVD en D66 willen zelfs in een keer doorgroeien tot 8GW, duizend keer meer dan de huidige capaciteit. Wat is er veranderd? Marcel Weeda, senior onderzoeker waterstof bij TNO, geeft uitleg.

Energiebesparing: een kwestie van een goed verhaal

donderdag 5 mei 2022

De mate waarin energiebesparing wordt omarmd verschilt van land tot land. Of een land goed presteert op het gebied van energiebesparing hangt af van het verhaal dat een landsbestuur zijn inwoners voorhoudt over de noodzaak van die besparing. De meeste Europese lidstaten varen geen duidelijke koers op dit gebied.

Waarom heeft iedereen het over kleine kernreactoren?

zaterdag 23 april 2022

Het kabinet heeft plannen om in Nederland twee nieuwe kerncentrales te bouwen. CDA-Tweede Kamerlid Henri Bontenbal vindt dat niet ambitieus genoeg. Hij wil dat het kabinet werk gaat maken van de ontwikkeling van kleine, modulaire kernreactoren. Waarom is iedereen enthousiast over de Small Modular Reactors?

Smart island Astypalea

donderdag 21 april 2022

Griekenland telt duizenden bewoonde en onbewoonde eilanden. Tientallen jaren kwam de stroom op die eilanden van vervuilende electriciteitscentrales. De laatste jaren stapten enkele eilanden over op hernieuwbare energie en denken ze na over nieuwe manieren van transport. Daarbij maken ze slim gebruik van bestaande technologie.

Paasdagen even helemaal groen

donderdag 21 april 2022

Tijdens elke dag in het paasweekeinde had Nederland voor het eerst 100% hernieuwbare elektriciteit. Zo werd op zaterdagochtend tussen ongeveer 9:30 en 13:30 meer groene energie geproduceerd dan er in Nederland aan elektriciteit verbruikt werd.

Delen netaansluiting wind-, zon- en energieopslag mogelijk

vrijdag 8 april 2022

Invest-NL, Ventolines en Energy Storage NL hebben de Cable Pooling Overeenkomst (CPO) met energieopslag gesloten. Met deze overeenkomst krijgen initiatiefnemers van duurzame energieprojecten de noodzakelijke, juridische handvatten om met één aansluiting voor wind, zon én opslag te werken.