Energie | Technisch Weekblad
Energie

Potentie voor productie groene waterstof in Nederland en Duitsland

donderdag 7 april 2022

Een gemeenschappelijke Duits-Nederlandse waterstofmarkt kan tussen nu en 2050 kan uitgroeien tot zeven maal de huidige omvang. Samenwerking tussen de buurlanden bij het ontwikkelen van een gemeenschappelijke waterstofmarkt en -infrastructuur levert veel kansen op voor het realiseren van een CO2-vrije economie in de regio.

Essent neemt grote opslagbatterij in gebruik

donderdag 31 maart 2022

Essent heeft met SemperPower 9,9 MWh opslagbatterij bij windmolenpark Koegorspolder in Terneuzen geplaatst. De batterij bestaat uit drie opslageenheden ter grootte van een zeecontainer. Het is voor het eerst dat Essent met een opslagbatterij werkt.

Spotlight Europa: Grenzen aan klimaataanpassing binnen Europa

donderdag 24 maart 2022

Dit is het tweede deel van TW-tweeluik over de wereldwijde klimaatveranderingen. Het eerste deel beschreef in het kort de gevolgen van de wereldwijde klimaatveranderingen en ging in op de aanpak van het veranderende klimaat in China waar ca. 30% van de wereldbevolking woont. In dit tweede deel gaan we veel dieper in op deze klimaattransitie maar dan voor ons ‘eigen’ werelddeel.

LNG of Russisch gas?

donderdag 17 maart 2022

De Europese LNG-import bereikte in januari 2022 een recordhoogte en zou iets hoger kunnen oplopen als de Russische gastoevoer via pijpleidingen daalt of zelfs volledig stopt (wat gegeven de situatie in de Oekraïne niet denkbeeldig is). Enige beperking is dat de best verbonden Europese LNG-terminals al op hun hoogste capaciteit draaien. De grensoverschrijdende gascapaciteit van pijpleidingen doen het voordeel van een groter volume aan invoer (zoals in Spanje nog mogelijk is) teniet.

Update rapport IPCC

donderdag 17 maart 2022

Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) heeft voor de zesde keer een evaluatierapport uitgebracht over de stand van het klimaat (in het Engels Assessment Report, vandaar de benaming IPPC AR6). Afgelopen zomer verscheen daarvan het eerste deel, waarin duidelijk werd gemaakt dat de klimaatopwarming door mensen is veroorzaakt, sneller gaat dan ooit tevoren en vraagt om snelle en drastische maatregelen.

Sponssteden als oplossing voor Klimaatopwarming.

donderdag 17 maart 2022

Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) heeft begin maart voor de zesde keer een evaluatierapport uitgebracht over de stand van het klimaat (in het Engels Assessment Report, vandaar de benaming IPCC AR6). In de zomer 2021 verscheen daarvan het eerste deel, waarin duidelijk werd gemaakt dat de klimaatopwarming door mensen is veroorzaakt, sneller gaat dan ooit tevoren en vraagt om snelle en drastische maatregelen. Door de crisis in de Oekraïne kreeg dit omvangrijke rapport (in totaal bijna 3500 pagina’s) niet de aandacht die het verdient. Technisch Weekblad zal daarom in een 2 luik dieper ingaan op dit rapport. We beginnen met maatregelen die in China enkele jaren geleden al zijn ingevoerd door het ontwerpen en bouwen van ‘Sponge Cities’. In het tweede deel gaan we uitgebreider in op de situatie in Europa.

NEDERLAND KAN BINNEN EEN JAAR BIJNA VIJF MILJARD KUUB AARDGAS BESPAREN

dinsdag 15 maart 2022

Vandaag publiceerden Experts een pleidooi voor Energiebesparing. In de komende (print-) editie van Technisch Weekblad, verschijnt a.s. vrijdag, doet de Redactie op voorspraak van de NVDE een aantal suggesties om binnen een jaar vijf miljard kuub aardgas te besparen! Gelet op het Pleidooi heeft de Redactie van TW besloten het artikel al eerder digitaal te publiceren.

Resultaat Gasunie gehalveerd

donderdag 10 maart 2022

Gasunie wil haar investeringsprogramma voor de jaren tot en met 2030 uitbreiden. Voor 2022 staat al een groot aantal investeringen in duurzame energie-infrastructuur gepland. De Russische inval in Oekraïne is echter aanleiding om in 2022 ook extra aandacht te besteden aan de leveringszekerheid voor Nederland, Duitsland en Europa. Gasunie onderzoekt daarom de mogelijkheden om nog dit jaar de importcapaciteit voor LNG in Nederland verder te vergroten. De gesprekken met de Duitse overheid over de bouw van een nieuwe terminal voor LNG en waterstof in Brunsbüttel zijn in de afrondende fase. Gasunie hoopt nog dit jaar te kunnen starten met het aanleggen van de terminal