Energie | Technisch Weekblad
Energie

Zicht op betere kathode natriumbatterij

dinsdag 17 november 2020

Onderzoekers uit China en Delft hebben een stap gezet op weg naar de ontwikkeling van batterijen op basis van natrium. Natriumbatterijen hebben een iets lagere energiedichtheid (20 tot 30% ) dan gangbare Li-ion batterijen, maar ze zijn beter geschikt om omstreden en dure materialen als kobalt te omzeilen.

Hoofdkwartier IGA naar Den Haag

maandag 16 november 2020

Het hoofdkwartier van de International Geothermal Association (IGA) verhuist van Bonn naar Den Haag. De verhuizing is voor komend voorjaar gepland. Het IGA noemt de voortrekkersrol van Nederland bij toepassing van geothermie en de nabijheid van veel ambassades als reden voor de keuze voor Den Haag.

Airco op basis van zeewater

vrijdag 6 november 2020

Het IPCC verwacht dat de wereldwijde stroomvraag voor airconditioning zal toenemen van 300 TWh in 2000 naar 4.000 TWh in 2050 en 10.000 TWh in 2100. In 2070 dreigt de wereldwijde koelvraag groter te worden dan de warmtevraag. Volgens een onderzoek van het International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) in vakblad Energy Efficiency kan Seawater Airconditioning (SWAC) uitkomst bieden op plaatsen waar je binnen enkele kilometers oceaanlagen tussen 700 en 2.000 m diepte met een temperatuur van 3 à 5°C hebt. Tropische eilanden bijvoorbeeld, waar bovendien de elektriciteit vaak duur is en wisselvallige productie van duurzame bronnen moeilijk via netkoppeling is op te lossen.

'Iedereen is blij met deze ontwikkeling'

woensdag 4 november 2020

Vanaf 1 december moeten alle stadsbussen in Apeldoorn elektrisch rijden. Dat betekent zeven laadpunten bij het busstation. De extra stroomvraag komt van een recent aangesloten 5 MVA aansluiting op onderstation Apeldoorn door netbeheerder Liander.

Duurzaam is helemaal niet duur!

woensdag 4 november 2020

Ik weet niet hoe het bij u was maar ik heb mijn hele leven geweten dat duurzaamheid iets was wat we moesten gaan doen, maar niet gingen doen, omdat het te duur was.

De kerncentrale Borssele en het verliesgevende plutonium

woensdag 4 november 2020

In de kerncentrale Borssele ontstaat bij de splijting van uranium naast warmte onder meer plutonium. EPZ, de exploitant van Borssele, heeft 2.800 kg plutonium verkocht met een verlies van €40 miljoen. Tot het jaar 2034 ontstaat nog eens 2.800 kg plutonium waarvoor een speciaal contract tot 2034 is afgesloten met de Franse opwerkingsfabriek Orano zodat ook dit plutonium niet in Nederland opgeslagen hoeft te worden.