ICT & Industriële Automatisering

Beter bouwrijp maken scheelt miljoenen

Een bijzondere samenwerking van kennisinstituten, ingenieursbureaus, bouwbedrijven en overheidsinstellingen moet Nederlandse terreinen beter bouwrijp maken. Dat voorkomt problemen met wateroverlast en verzakkingen en scheelt zo mogelijk honderden miljoenen.

‘Ingenieursbureaus profiteren van de Nederlandse handelsgeest’

Nederlandse ingenieursbureaus doen het goed. In de toonaangevende ranglijst van de Zweedse brancheorganisatie ‘Svensk Technik och Design’ heeft Nederland twee noteringen in de wereldwijde top 10 en zes in de top 50. Paul Oortwijn, directeur van de Nederlandse brancheorganisatie van ingenieursbureaus ONRI, probeer t het succes te verklaren.

‘Niet minder maar meer antennemasten’

Iedereen wil mobiel bellen, maar niemand wil een antennemast in zijn achtertuin. Dat is in het kort het dilemma rond mobiele telefonie. Er zijn verontruste burgers, actiegroepen en gemeenten die plaatsing van masten uitstellen. Een interview met dr.ir. Gert Brussaard, emeritus hoogleraar radiocommunicatie. De oplossing zit niet in minder, maar juist in meer masten, omdat dan het zendvermogen omlaag kan. En in toepassing van slimme antennes.

‘Trondheim technologiehoofdstad’

Hoewel er maar 150.000 mensen wonen, is Trondheim de belangrijkste universiteitsstad van Noorwegen. Dat vindt de gouverneur van de provincie Sør Trøndelag nog niet voldoende, hij wil van Trondheim de technologiehoofdstad van Europa maken. Daarvoor ontbreken vooralsnog echter de grote internationale bedrijven.

Naar boven