Ingenieursbureaus

En dit is nog lang niet alles Premium

Infrastructuur vormt de levensader van Nederland. Een goede doorstroming in en over de waterwegen, over de auto(snel)wegen en door, via of over de kunstwerken bepaalt het economische wel en wee. En die essentiële doorvoerkanalen vergen continu onderhoud en verbetering. Op deze pagina een paar voorbeelden van grote, lopende projecten in weg- en waterbouw.

Naar boven