Ingenieursbureaus

En dit is nog lang niet alles Premium

Infrastructuur vormt de levensader van Nederland. Een goede doorstroming in en over de waterwegen, over de auto(snel)wegen en door, via of over de kunstwerken bepaalt het economische wel en wee. En die essentiële doorvoerkanalen vergen continu onderhoud en verbetering. Op deze pagina een paar voorbeelden van grote, lopende projecten in weg- en waterbouw.

Ingenieursbureau Top 50

Ieder jaar, kort voor de zomer, publiceert TW een lijst met de 50 grootste ingenieursbureaus van Nederland. Gerangschikt op omzet, maar ook met gegevens over onder andere het aantal werknemers en de winst. 

Naar boven