Life Sciences

Het maakbare leven

In het derde en laatste nummer van U-Today, voorheen bekend als UT Nieuws, staat een zeer uitgebreid Engelstalig artikel over medische technologie.

Virtueel opereren brengt consequenties in beeld Premium

Door patiënten met kanker in het hoofd-halsgebied eerst virtueel te opereren, kunnen de consequenties van deze ingreep beter in beeld worden gebracht. Hierdoor kan een weloverwogen keuze gemaakt worden om te opereren of voor een andere behandeling te kiezen, concludeert dr.ir. Merijn Eskes, die op 13 december op dit onderwerp promoveerde aan de UT.

Het octrooi: meer dan bescherming van eigendom Premium

Een product beschermen door middel van een octrooi is één, maar een octrooi biedt nog veel meer voordelen. Zo maakt het een bedrijf aantrekkelijker voor partners en investeerders; het medische bedrijf Bambi Medical is daarvan een voorbeeld. Non-profit-instelling The Ocean Cleanup daarentegen wil hun octrooi zelf kunnen uitlicenseren.

Eerste protonentherapiecentrum in Groningen Premium

Op 1 augustus 2013 heeft minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Regeling Protonentherapie vastgesteld, waarin staat dat 2.200 patiënten per jaar deze nieuwe vorm van bestraling tegen kanker kunnen ondergaan bij vier verschillende centra in Nederland. UMCG Protonentherapiecentrum (UMCG PTC) is het eerste centrum waar patiënten binnenkort terecht kunnen. TW mocht op 12 december jongstleden alvast een kijkje nemen.

Slokdarmkanker opsporen

TU/e-onderzoeker Fons van der Sommeren heeft een nieuwe computertechniek ontwikkeld die slokdarmkanker opspoort in digitale beelden.

Naar boven