Life Sciences | Technisch Weekblad
Life Sciences

Individualisering in de geneeskunde

donderdag 3 september 2015

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) krijgt € 15 miljoen van de EU om het reeds hoogaangeschreven Nederlandse onderzoek naar personalized medicine meer momentum te geven. 

Informatici verbeteren bestralingstherapie

dinsdag 11 augustus 2015

 • Inzichtelijker software
 • 3d-geprinte apparatuur

Het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) gaat samen met het Academisch Medisch Centrum (AMC) en het Veenendaalse bedrijf Elekta Brachytherapy de ict verbeteren die wordt gebruikt bij inwendige bestraling van kankerpatiënten. Artsen krijgen het hierdoor gemakkelijker een bestralingsplan te maken waarbij de tumor zo goed mogelijk wordt bestreden en het omliggende weefsel zo min mogelijk beschadigd raakt.

Volledig geautomatiseerde microalgenfabriek

donderdag 30 juli 2015

 • Nieuw model commerciële algenreactor
 • Concentratie algen vijf keer hoger
 • Elders vergelijkbare resultaten

Het Duitse Fraunhofer Center for Chemical-Biotechnological Processes (CBP) in Leuna heeft een volledig geautomatiseerde microalgenproeffabriek ontwikkeld. De concentratie aan algen in de reactoren is vijf keer hoger dan in conventionele gesloten reactoren. Hierdoor ligt de opbrengst aan algen volgens het Duitse instituut aanzienlijk hoger dan die van andere commerciële installaties. De hoge productie is vooral te danken aan de relatief grote hoeveelheid toegevoerd licht. Dit is mogelijk door het gebruik van verticaal geplaatste vlakkeplaatreactoren, die zijn opgebouwd uit een reeks panelen van 3 tot 5 cm dikte. Via een sleufvormige buis onderaan de installatie blaast een pomp een mengsel van lucht en CO2 door het vloeibaar medium met voedingsstoffen waarin de algen zich bevinden. Dit heeft twee effecten: de opstijgende gasbellen voorzien de algen van de voor de groei noodzakelijke CO2 en de gasstroom zorgt ervoor dat de algen gaan bewegen, waardoor ze met enige regelmaat naar de bovenkant van de reactor drijven en daar een dosis zonlicht ontvangen. In totaal bestaat de installatie uit 65 reactoren met een volumecapaciteit van bijna 3,6 m3, die zijn ondergebracht in een broeikas, en uit 45 reactoren met een volumecapaciteit van 8,1 m3, die buiten staan. 

TU/e opent Microfab Lab

vrijdag 17 juli 2015

 • Multidisciplinair lab
 • Organs-on-a-chip

Op 1 juli opende de TU/e officieel het nieuwe Microfab Lab, een laboratorium voor onderzoek aan en de fabricage van microsystemen. Een belangrijke functie van het lab is het ontwikkelen van technologie voor organs-on-a-chip, maar er vindt ook onder meer onderzoek aan micro-fluïdica, weefselkweek en slimme materialen plaats.

Vraagtekens bij pretecho voor thuis

vrijdag 19 juni 2015

 • Geen nadelen gevonden
 • Risico verkeerde interpretatie

Het Nederlandse BabyWatcher start met de productie van een scanner voor 2d-pretecho’s. Aanstaande ouders kunnen hiermee thuis hun ongeboren kind volgen. Ondernemer Raymond Bergs van BabyWatcher: ‘Onze transducer zendt 17%  van het maximaal toegestane vermogen uit. We beperken het gebruik via de software tot maximaal drie keer tien minuten per dag, ruim binnen de veilige zestig minuten per dag.’ Bergs liet deze veiligheidsmarges onderzoeken maar wil de onderzoeksresultaten niet delen.

Consortium onderzoekt duurzame-energieopslag in methaan

donderdag 18 juni 2015

 • Hanzehogeschool leidt onderzoek
 • Bacteriën voor methaanproductie

Een consortium met elf partijen, onder leiding van de Hanzehogeschool Groningen, gaat in een vierjarig project onderzoek doen naar het met bacteriën omzetten van waterstof en koolstofdioxide in methaan. Het idee is om energie uit duurzame bronnen, zoals zonne- en windenergie, op te slaan in de vorm van methaangas.