Maritiem & Offshore

Toestel landen met afstandsbediening

De US Navy heeft onlangs proeven ondernomen met het Aircraft Terminal Approach Remote Inceptor (ATARI)-systeem om bemande toestellen (UAS) op afstand gecontroleerd te laten landen op een vliegdekschip. 

Van Oord doopt kraanschip op LNG

Op 14 april is kraanschip ‘Werkendam’ gedoopt, het eerste LNG-aangedreven schip in de vloot van baggeraar en maritiem dienstverlener Van Oord. Vanwege het 150 jarig bestaan van Van Oord vond de doopceremonie plaats in Werkendam, de bakermat van de onderneming.

IMO stemt in met halvering broeikasgassen in zeevaart

De milieucommissie van de IMO heeft ingestemd met de halvering van de totale CO2-uitstoot van de zeevaart in 2050 in vergelijking met 2008. Daarna moet de sector zo snel mogelijk volledig klimaatneutraal gaan werken. Als 'tussenstap' moeten schepen in 2030 gemiddeld al 40 procent minder uitstoten.

Haven Rotterdam wil CO2-coalitie in Noordwest-Europa

Havenbedrijf Rotterdam roept het kabinet op om met landen in Noordwest-Europa een coalitie te vormen voor de invoering van een gezamenlijke hogere CO2-prijs. CEO Allard Castelein hield dit pleidooi op de Energy in Transition Summit 2018 op het RDM-terrein in Rotterdam. Het Havenbedrijf stelt 5 miljoen euro beschikbaar voor reders die experimenteren met low-carbon of zero-carbon brandstoffen.

CO2-opslag onder Noordzee haalbaar en kosteneffectief

Het afvangen, transporteren en opslaan van CO2 in een leeg gasveld onder de Noordzee is "technisch haalbaar en kosteneffectief". Dit blijkt uit de haalbaarheidsstudie die het Havenbedrijf Rotterdam in samenwerking met Gasunie en EBN heeft laten uitvoeren. De verwachting is dat voor dit project jaarlijks 2 tot 5 miljoen ton CO2 kan worden opgeslagen.

Conische masten voor Borssele V

De minister van EZ en Klimaat heeft begin april consortium Two Towers gekozen om windpark Borssele V, het innovatie-kavel, te bouwen. Het ‘park’ tussen de al gegunde kavels I een III bestaat uit twee experimentele windturbines voor de kust van Walcheren. De (Vestas)turbines, twee x 9,5 MW, zijn hier nieuw door hun afmetingen (bladen van meer dan 80 m lengte), de masten en funderingen zijn innovatief in opbouw en installatie.

Aanleg polder en zeewering in Singapore is nieuwe mijlpaal Boskalis

Boskalis heeft een letter of intent ontvangen van de Housing & Development Board van Singapore voor de aanleg van een polder aan het noordwestelijke uiteinde van Pulau Tekong. De gunning voor de eerste polder in Zuidoost-Azië is voor Boskalis een belangrijke nieuwe mijlpaal. Het project heeft een waarde van € 800 miljoen.

Verdieping Nieuwe Waterweg van start

In de week voor Pasen hebben minister Cora van Nieuwenhuizen (IenW) en Ronald Paul, COO van Havenbedrijf Rotterdam, het startschot gegeven voor de verdieping van de Nieuwe Waterweg. Rijkswaterstaat en haven hebben de handen ineen geslagen om ervoor te zorgen dat ook zeeschepen met een diepgang van 15 meter de Botlekhaven kunnen bereiken.

Naar boven