Maritiem & Offshore

Wind op zee: groter, dieper, zwaarder, goedkoper Premium

maandag 10 oktober 2016

De onverwacht lage inschrijving op de tender voor het windpark Borssele I heeft blijvende invloed op de business cases voor windmolens op zee. Juridische en financiële factoren gaven de doorslag, maar technische innovatie blijft nodig om de schaalvergroting gaande te houden.

Historisch inzicht in noordelijke scheepsbouw

donderdag 26 januari 2017

Het is opvallend dat er vele werven in Noord-Nederland liggen die zich alle gespecialiseerd hebben in de bouw van vooral kustvaartschepen. Hoe is dat zo gekomen? Daartoe geeft Uitgeverij Verloren eind 2016 het boek Turfschuiten en Kustvaarders uit. Voor het eerst in decennia poogt een auteur op basis van stevig historisch onderzoek een overzicht te geven van de Groninger scheepsbouw.

Onbemande schepen: de beste stuurlui staan aan wal

woensdag 17 mei 2017

Dat schepen in de nabije toekomst zonder bemanning gaan varen, daar zijn experts van de Technische Universiteit Delft, MARIN en de KVNR heilig van overtuigd. En hoewel er nog heel wat moet gebeuren op de gebieden van technologie, wetgeving en veiligheid, is het slechts een kwestie van tijd voordat de beste stuurlui met recht aan wal staan.

Aanjaagmissie voor nieuwe onderzeeboten Premium

vrijdag 21 juli 2017

Net als in andere landen heeft de Nederlandse Koninklijke Marine een aanjaagfunctie voor het maritieme cluster. Door jarenlange bezuinigingen en het uitblijven van nieuwbouw­projecten is die rol echter aan het verwateren. De industrie hoopt dat naast de vervanging van mijnenjagers en fregatten een opdracht voor de bouw van nieuwe onderzeeboten daar verandering in kan brengen.