Milieu & Duurzaamheid

Fosforvreter dempt algenbloei

IJzer in grondwater blijkt fosfaat in oppervlaktewater veel meer te binden waardoor algenbloei – groene soep – in mindere mate voorkomt dan op basis van emissiecijfers werd aangenomen.

Bus rijdt op bovenleiding van tram Premium

Het Haagse openbaarvervoerbedrijf HTM start samen met het Utrechtse U-OV en de provincie Utrecht een pilot met elektrische bussen die hun stroom aftappen van het tramnetwerk.

Naar boven