Milieu & Duurzaamheid

Aëroob versus anaëroob

Aërobe waterzuivering leent zich voor Nederlands rioolwater, anaërobe waterzuivering is geschikt voor industrie en ontwikkelingslanden.

Naar boven