Milieu & Duurzaamheid

Ingenieursbureaus Top 50, jaargang 2006

2005 Was een goed jaar voor de Nederlandse ingenieursbureaus. Bij veruit de meeste bedrijven groeide de omzet en het bedrijfsresultaat. De gemiddelde behaalde marge bedroeg zeven procent. Na het rampjaar 2003 volgde het herstel in 2004, en die stijgende lijn zet zich voort.

Maastricht bouwt op stortplaatsen

De gemeente Maastricht wil woningen bouwen op drie voormalige stortplaatsen. Om verzakkingen te voorkomen en de tuinen van het afval te scheiden, komt de bebouwing in een ‘woonschelp’, gesteund door palen.

Nederland duikt in Chinese rivieren

De handelsmissie van staatssecretaris Melanie Schultz naar China heeft een aantal contracten opgeleverd voor Nederlandse ingenieursbureaus. Zij gaan waterbeheersing in de Gele Rivier en de Yangtze aanpakken.

De smaak van sneeuw

Ter voorbereiding van de lancering van Cryosat 2, in 2009, onderzoeken wetenschappers op Groenland de eigenschappen van sneeuw en ijs

‘Kans op dijkdoorbraak ligt op sommig plekken rond eens in de honderd jaar’

Op papier is het Nederlandse polderland zeer veilig; de kans op overstroming bedraagt eens in de 125.000 jaar. Dat valt in de praktijk vies tegen. Vooral het verschijnsel onderloopsheid, waarbij water onder de dijk door de polder inloopt, is gevaarlijk. En van slechts de helft van de waterkeringen weten we zeker dat ze voldoen. Rijkswaterstaat heeft de risico’s in kaart gebracht. ‘De vraag is of de staatssecretaris de boodschap hard durft te brengen. Dan moet ze er wel bij zeggen welke maatregelen ze wil nemen, want het is best op te lossen’, zegt hoogleraar waterbouwkunde Han Vrijling.

Naar boven