Milieu & Duurzaamheid | Technisch Weekblad
Milieu & Duurzaamheid

Zo klimt de bouw uit de stikstofcrisis

dinsdag 30 juni 2020

Een jaar geleden zette de stikstofcrisis Nederland op slot toen de Raad van State een streep zette door het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Geen sector werd zo hard geraakt als de bouw. Hoe diep was de crisis en hoeveel licht gloort er aan de horizon?

Langverwacht rapport Remkes schetst oplossing voor stikstofcrisis

dinsdag 30 juni 2020

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Het langverwachte advies van de commissie Remkes draait er niet om heen. In ‘Niet alles kan overal’ is geen plek voor vrijblijvend streven. Alleen wettelijk geborgde resultaatverplichtingen bieden Nederland een redelijke zekerheid dat niet over enkele jaren opnieuw de vergunningsverlening plotseling stokt bij een volgende rechterlijke uitspraak. Bovendien moeten de ambities voor natuurbescherming en stikstofreductie worden opgeschroefd. Tegelijk spreekt er hoop uit de titel: op sommige plaatsen kunnen weer wel dingen.

Hoge verwachting van slimme ramen

dinsdag 30 juni 2020

Over 3 à 4 jaar kunnen slimme ramen, die ’s winters extra isoleren en ’s zomers extra verkoelen op de markt  zijn. Dat verwacht TNO, waar de ramen nu op laboratoriumschaal op 50 bij 50 cm worden getest.

'Klimaat kent geen landsgrenzen'

donderdag 25 juni 2020

Een rode draad in de columns en grafieken op twitter van Martien Visser is het weglek-effect. Draaien aan één knop in het klimaatbeleid zorgt er dikwijls voor dat elders meer CO2 uit de schoorstenen komt. 'Een kloppend nationaal Excel-sheet is niet voldoende'.

Grootste natte waterbouw project van start

donderdag 18 juni 2020

Het samenwerkingsverband van Arcadis, Antea Group, Bureau Waardenburg en HKV Lijn in Water werkt de komende vier jaar onder de naam GROW (Green Rivers Open Wonders) aan plannen voor verbetering van de ecologische waterkwaliteit van de rivieren Waal, IJssel en Neder-Rijn/Lek in de planstudie Kaderrichtlijn Water Oost-Nederland.