Milieu & Duurzaamheid | Technisch Weekblad
Milieu & Duurzaamheid

Meer warmte uit dunne aardlagen door andere boortechniek

donderdag 9 juli 2020

Met meerkoppig boren wordt winning van aardwarmte uit dunnere of minder doorlatende aardlagen mogelijk interessant, hoopt TNO. Het wil de techniek samen met ENGIE, Huisman Geo en EBN gaan inzetten om een warmtenet in Zwolle van warmte te voorzien. Het budget à €18 miljoen van het project RESULT (Enhancing REServoirs in Urban deveLopmenT) is financieel rond met de toekenning van een subsidie van €5,7 miljoen uit het Europese Geothermica-fonds. Volgend jaar wordt bekend of de beoogde Zwolse woonwijk ook werkelijk voor een warmtenet kiest en het project dus definitief doorgang kan vinden.

Zo klimt de bouw uit de stikstofcrisis

dinsdag 30 juni 2020

Een jaar geleden zette de stikstofcrisis Nederland op slot toen de Raad van State een streep zette door het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Geen sector werd zo hard geraakt als de bouw. Hoe diep was de crisis en hoeveel licht gloort er aan de horizon?

Langverwacht rapport Remkes schetst oplossing voor stikstofcrisis

dinsdag 30 juni 2020

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Het langverwachte advies van de commissie Remkes draait er niet om heen. In ‘Niet alles kan overal’ is geen plek voor vrijblijvend streven. Alleen wettelijk geborgde resultaatverplichtingen bieden Nederland een redelijke zekerheid dat niet over enkele jaren opnieuw de vergunningsverlening plotseling stokt bij een volgende rechterlijke uitspraak. Bovendien moeten de ambities voor natuurbescherming en stikstofreductie worden opgeschroefd. Tegelijk spreekt er hoop uit de titel: op sommige plaatsen kunnen weer wel dingen.

Hoge verwachting van slimme ramen

dinsdag 30 juni 2020

Over 3 à 4 jaar kunnen slimme ramen, die ’s winters extra isoleren en ’s zomers extra verkoelen op de markt  zijn. Dat verwacht TNO, waar de ramen nu op laboratoriumschaal op 50 bij 50 cm worden getest.

'Klimaat kent geen landsgrenzen'

donderdag 25 juni 2020

Een rode draad in de columns en grafieken op twitter van Martien Visser is het weglek-effect. Draaien aan één knop in het klimaatbeleid zorgt er dikwijls voor dat elders meer CO2 uit de schoorstenen komt. 'Een kloppend nationaal Excel-sheet is niet voldoende'.