Milieu & Duurzaamheid | Technisch Weekblad
Milieu & Duurzaamheid

‘Klimaatadaptatie voor water: trial and error’

donderdag 31 maart 2022

Het afval- en drinkwaterstelsel van Amsterdam is bijna een eeuw oud. Door toenemende klimaatverandering komt daar steeds meer druk op te staan. De waterketen zoekt daarom naar nieuwe wegen om hieraan het hoofd te bieden. “Aanpassen is een zaak van leren en bijsturen, van meer randvoorwaarden opstellen tot meer kennis opdoen bij het ontwerp en de aanleg”, zegt Mark Nijman, onderzoeker stedelijk water, infra en transport bij Waternet.

Spotlight Europa: Grenzen aan klimaataanpassing binnen Europa

donderdag 24 maart 2022

Dit is het tweede deel van TW-tweeluik over de wereldwijde klimaatveranderingen. Het eerste deel beschreef in het kort de gevolgen van de wereldwijde klimaatveranderingen en ging in op de aanpak van het veranderende klimaat in China waar ca. 30% van de wereldbevolking woont. In dit tweede deel gaan we veel dieper in op deze klimaattransitie maar dan voor ons ‘eigen’ werelddeel.

LNG of Russisch gas?

donderdag 17 maart 2022

De Europese LNG-import bereikte in januari 2022 een recordhoogte en zou iets hoger kunnen oplopen als de Russische gastoevoer via pijpleidingen daalt of zelfs volledig stopt (wat gegeven de situatie in de Oekraïne niet denkbeeldig is). Enige beperking is dat de best verbonden Europese LNG-terminals al op hun hoogste capaciteit draaien. De grensoverschrijdende gascapaciteit van pijpleidingen doen het voordeel van een groter volume aan invoer (zoals in Spanje nog mogelijk is) teniet.

Update rapport IPCC

donderdag 17 maart 2022

Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) heeft voor de zesde keer een evaluatierapport uitgebracht over de stand van het klimaat (in het Engels Assessment Report, vandaar de benaming IPPC AR6). Afgelopen zomer verscheen daarvan het eerste deel, waarin duidelijk werd gemaakt dat de klimaatopwarming door mensen is veroorzaakt, sneller gaat dan ooit tevoren en vraagt om snelle en drastische maatregelen.

Manifest Duurzaam GWW 2030

donderdag 17 maart 2022

Eind 2020 liep de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 af, maar de ambitie om duurzaamheid een integraal onderdeel van alle GWW-projecten te maken, is zeker niet van de baan. Het afgelopen halfjaar gingen overheidsopdrachtgevers en ondernemers samen op zoek naar een geschikt vervolg op de Green Deal 2.0. Met succes, want het Manifest Duurzaam GWW 2030 staat in de startblokken. Met als doel dat in 2024 duurzaamheid een integraal onderdeel is van alle spoor- en GWW-projecten. Henkjan van Meer, beleidsadviseur Duurzaam opdrachtgeverschap bij de Unie van Waterschappen en lid van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie, en Joost Fijneman, programmamanager Duurzaamheid bij CROW, zijn samen met een aantal anderen uit de sector de drijvende kracht achter DGWW2030. De redactie van Technisch Weekblad sprak met Joost Fijneman over het Manifest GWW 2030.

Sponssteden als oplossing voor Klimaatopwarming.

donderdag 17 maart 2022

Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) heeft begin maart voor de zesde keer een evaluatierapport uitgebracht over de stand van het klimaat (in het Engels Assessment Report, vandaar de benaming IPCC AR6). In de zomer 2021 verscheen daarvan het eerste deel, waarin duidelijk werd gemaakt dat de klimaatopwarming door mensen is veroorzaakt, sneller gaat dan ooit tevoren en vraagt om snelle en drastische maatregelen. Door de crisis in de Oekraïne kreeg dit omvangrijke rapport (in totaal bijna 3500 pagina’s) niet de aandacht die het verdient. Technisch Weekblad zal daarom in een 2 luik dieper ingaan op dit rapport. We beginnen met maatregelen die in China enkele jaren geleden al zijn ingevoerd door het ontwerpen en bouwen van ‘Sponge Cities’. In het tweede deel gaan we uitgebreider in op de situatie in Europa.

Oplossing Energieprobleem Europa

donderdag 10 maart 2022

Nederland kan op korte termijn veel minder aardgas verbruiken door een combinatie van snelle energiebesparing en versnelde duurzame opwekking. De komende ‘winterpiek’ in de vraag naar aardgas kan daardoor al lager uitvallen: binnen een jaar is een besparing van bijna vijf miljard kuub mogelijk. Binnen zo’n vier jaar is zelfs een besparing van 10 miljard kuub aardgas haalbaar. Nederland gebruikt nu zo’n 40 miljard kuub, waarvan circa 5 miljard kuub afkomstig is uit Rusland.

Duurzaam vliegen in Brussel

dinsdag 1 maart 2022

Europarlementariër Caroline Nagtegaal is met Koninklijke NLR in gesprek gegaan over de uitdagingen in de luchtvaart. De klimaatuitdaging laat zich niet tegenhouden door landsgrenzen. Het complexe vraagstuk gaat heel Europa aan. En ook buiten de luchtvaartsector moet er nog het nodige gebeuren om het continent klimaatneutraal te krijgen voor 2050.