Onderzoek & R&D | Technisch Weekblad
Onderzoek & R&D

Proeftuin voor oplopende temperatuur geopend

donderdag 24 september 2020

De temperatuur loopt steeds vaker op, zoals het record van 35°C in september toont. Nederlandse steden zijn niet gebouwd op hitte en hebben aanpassingen nodig. Daarom is op 14 september het HittePlein bij de TU Delft geopend.

De bodem als betrouwbare warmtebatterij

donderdag 24 september 2020

In wat eens de directiekamer van het Shell-lab in Rijswijk was, belegde de TNO-afdeling Energietransitie op 9 september een sessie met als thema: ‘naar een betrouwbaar, betaalbaar en rechtvaardig duurzaam energiesysteem’. Waar tot voor kort alles draaide om olie en gas, ging het nu – Shell heeft zich teruggetrokken aan de andere kant van de Lange Kleiweg – over energie uit zon, wind en de bodem. Ook een grote boorinstallatie heeft TNO van de overbuurman overgenomen. Maar die dient nu voor onderzoek naar diepe aardwarmte, boormaterialen en warmteopslag. ‘Het lab is omgekat’, aldus Frank van Bergen, programmamanager warmteopslag van TNO.

Goede vraag: Kan stikstofinjectie de aardbevingen stoppen in Groningen?

vrijdag 11 september 2020

Door de winning van 2200 miljard m3 aardgas, is de druk in het Groningenveld gedaald van 350 naar 70 bar. Daardoor wordt de noordelijke provincie sinds 1991 geteisterd door aardbevingen. Kan stikstofinjectie deze schokken stoppen? Vooral de Overleggroep Groningen 2.0. maakt zich hier sterk voor, al lijkt deze optie een gepasseerd station voor minister Wiebes (EZK) en de NAM.