Onderzoek & R&D

Wetenschap aan adviesdrift ten onder

Hoe kleiner het land hoe groter het aantal adviezen over wetenschap, technologie en innovatie, stelt Fridus Valkema. En hij ziet het alleen maar erger worden, nu ook de samenleving een stem krijgt in het wetenschapsbeleid.

Innovatievermogen Nederland gestegen

Het innovatievermogen van Nederlandse bedrijven is gestegen, maar investeringen in r&d daalden. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit de jaarlijkse Concurrentie en Innovatie Monitor van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Naar boven