Onderzoek & R&D | Technisch Weekblad
Onderzoek & R&D

Aluminium smelten met zonlicht

vrijdag 3 juli 2015

  • SOLAM-project
  • Zonneoven haalt 700 °C

Zuid-Afrika en Duitsland werken gezamenlijk aan een methode om zonne-energie in te zetten voor het smelten van aluminium. Zuid-Afrika heeft een grote aluminiumindustrie en gebruikt nu voor het opwekken van energie grotendeels kolen. Onderzoeksinstellingen en industrie, verenigd in het project SOLAM (solar melting of aluminium in a directly radiated rotary kiln) willen nu in ieder geval in de Zuid-Afrikaanse aluminiumindustrie zonne-energie een grotere rol laten spelen.

Doek beschermt dijk tegen piping Premium

vrijdag 3 juli 2015

  • Voor het eerst in de praktijk
  • Twee technieken

Aanstaande woensdag 8 juli vindt op vier dijkvakken aan de Nederrijn en Lek de allereerste toepassing met geotextiel plaats. Na enkele jaren van experimenteren worden twee verschillende technieken ‘in het echie’ toegepast. De aannemers Boskalis en Van den Herik wisten het theoretische idee van Waterschap Rivierenland en Deltares – in 2013 beloond met de Waterinnovatieprijs van de Unie van Waterschappen – in de praktijk toepasbaar te maken.

IPP’s van FOM van ‘groot belang’

vrijdag 19 juni 2015

Het IPP als instrument voor publiek-private samenwerking heeft een ‘eigen, unieke, positie binnen het innovatielandschap’ en is ‘van groot strategisch belang voor de fundamentele natuurkunde en de toepassing daarvan’.

Kennisregiokaart van Nederland Premium

vrijdag 12 juni 2015

Nederland kent vele kennisregio’s met uiteenlopende onderzoeksgebieden. De zeven grootste kennisregio’s met een technische component staan hier ingetekend, samen met enkele bedrijven en instellingen die aan de regio verbonden zijn.

Regiogebonden kennis Premium

donderdag 11 juni 2015

Nederland kent meerdere kennisregio’s op het gebied van gezondheid en life sciences. Je kunt je afvragen of de deskundigheid daardoor niet teveel verwatert om internationaal mee te kunnen, maar het bewijsmateriaal wijst in de andere richting.