Onderzoek & R&D | Technisch Weekblad
Onderzoek & R&D

EIRES: nieuw energie-instituut TU/e

dinsdag 8 september 2020

Bij de opening van het academisch jaar heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven officieel het nieuwe energie-instituut van de TU Eindhoven gelanceerd: EIRES (het Eindhoven Institute for Renewable Energy Systems). Het (voorlopig nog virtuele) instituut zal zich gaan richten op 4 thema’s die cruciaal zijn voor het welslagen van de energietransitie: warmteopslag, elektrochemische conversie, CO2-neutrale brandstoffen (zoals metaalbrandstoffen) en systeemintegratie. De universiteit steekt er de komende vijf jaar € 10 miljoen in en trekt vier nieuwe hoogleraren en elf nieuwe docenten aan.

Twintig miljard voor kennis, innovatie en infrastructuur

dinsdag 8 september 2020

Voor de komende vijf jaar heeft het kabinet twintig miljard euro uitgetrokken ter versterking van kennis, innovatie en infrastructuur. Dat maakten de ministers Wobke Hoekstra en Eric Wiebes maandagochtend bekend. TU/e-collegevoorzitter Robert-Jan Smits maakt deel uit van de onafhankelijke adviescommissie die projectvoorstellen mede gaat beoordelen.

Europese Starting Grants voor drie TU/e'ers

vrijdag 4 september 2020

De European Research Council heeft drie Starting Grants van elk meer dan 1,5 miljoen euro toegekend aan onderzoekers van de TU/e. Ruth Cardinaels, Alberto Curto en Adrie Mackus ontvangen de beurzen voor hun innovatieve onderzoek naar polymeerschilden, nanoschaalfotonica en 3D-nanostructuren. De subsidies bieden de drie onderzoekers de mogelijkheid om de komende vijf jaar hun eigen ideeën verder uit te werken.

ERC Starting Grant voor Dominik Krug

vrijdag 4 september 2020

UT-onderzoeker Dominik Krug, werkzaam bij de vakgroep Physics of Fluids, is winnaar van een ERC Starting Grant. Met de beurs à 1,5 miljoen euro start hij onderzoek naar botsingen tussen belletjes en deeltjes in turbulente omgevingen.

Kabinet vindt budget Europese wetenschap wel genoeg

maandag 31 augustus 2020

Het kabinet is niet van plan zich in te zetten voor een hoger Europees onderzoeksbudget. Dat blijkt uit antwoorden van minister Ingrid van Engelshoven op Kamervragen van GroenLinks. Collegevoorzitter Robert-Jan Smits van de TU/e pleitte voor de zomervakantie nog voor het in stand houden van het budget dat voor de coronacrisis was begroot voor het nieuwe programma Horizon Europe.