Robotica & AI

Menselijke robothand

Een team van Europese wetenschappers werkt hard aan het creëren van een kunstmatige arm en hand die sterk met een menselijke arm en hand overeen moeten komen. Een elektronisch ‘brein’ moet het robotledemaat besturen.

Er is een wachtlijst voor ‘de ingenieur voor de klas’

Sinds grote bedrijven in 2002 aan de bel trokken vanwege het dreigend tekort aan ingenieurs, stimuleert Jet-Net het techniekonderwijs op middelbare scholen door uitwisseling met bedrijven. Ingenieurs staan voor de klas of halen leerlingen naar hun bedrijf. Op vijf juni kwamen 220 havo/vwo docenten en decanen naar de Jet-Net Universum Programma Docentendag te Nijmegen.

Naar boven