Veiligheid

Trainen in de 3d-simulator

Belgische schildwachten, werknemers die spoorwerkers waarschuwen voor naderende treinen, krijgen vanaf maart trainingen in een 3d-simulator.

F-35 bestuurt drone

Het wetenschappelijk onderzoekslaboratorium van de Amerikaanse luchtmacht ontwikkelt kunstmatige intelligentie voor de F-35 zodat die als besturingsplatform een of meerdere drones tegelijk kan aansturen.

Batterij met brandblusser

Onderzoekers van Stanford University hebben een lithium-ion batterij ontwikkeld die in staat is om zichzelf te blussen in geval van oververhitting.

Franse kerncentrales starten op tijd op Premium

De Franse toezichthouder op kernenergie Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) heeft de herstart van negen kerncentrales goedgekeurd. Deze centrales maken deel uit van een groep van achttien die onderzocht zijn op onregelmatigheden in de stoom­generatoren.

‘Tom & Jerry’ slaan alarm over aquifers Premium

Grote delen van de wereld zijn voor diverse voorzieningen afhankelijk van zogenoemde aquifers: watervoerende lagen in de ondergrond. Maar veel van deze aquifers verliezen veel sneller water dan dat ze het weer aangevoerd krijgen. Data van de ‘Tom & Jerry-satellieten’ en complexe hydrologische modellen moeten bijdragen aan een duurzamere inzet van grondwater.

Naar boven