Veiligheid

Explosievenvrij kabeltracé

Fugro en Boskalis beginnen in opdracht van TenneT deze zomer een zoekactie om mogelijke niet geëxplodeerde bommen en granaten te vinden in het 60 km lange kabeltracé tussen de te bouwen offshore windparken nabij Borssele en het aanlandpunt in Vlissingen Oost.

Tragische torenbrand

Tientallen doden en evenzoveel vermisten zijn het trieste gevolg van een grote brand in Grenfell Tower, een flat van 24 verdiepingen in Kensington, een van de rijkste wijken in Londen. De flat stond in een arm deel van de wijk.

De derde mainport Premium

Werd uw computer nog gekaapt op 12 mei jongstleden? Vermoedelijk niet. In Nederland had de ransomware-aanval van WannaCry niet zulke dramatische gevolgen.

Met dieven vang je dieven

Het wil de traditionele beveiligingsbedrijven maar niet lukken om bedrijfs- en consumentendata afdoende te beveiligen, zoals weer is gebleken uit de recente berichtgeving over inbreuken in wereldwijde applicaties bij zowel bedrijven als particulieren. Gevolg: een schade die in de miljarden loopt.

Nederland in subtop cyberveiligheid

Nederland heeft op geen enkele van de zeven factoren die volgens het Potomac Institute for Policy Studies essentieel zijn om klaar te zijn voor grote cyberdreigingen, zijn zaken volledig op orde.

Onbemande schepen: de beste stuurlui staan aan wal

Dat schepen in de nabije toekomst zonder bemanning gaan varen, daar zijn experts van de Technische Universiteit Delft, MARIN en de KVNR heilig van overtuigd. En hoewel er nog heel wat moet gebeuren op de gebieden van technologie, wetgeving en veiligheid, is het slechts een kwestie van tijd voordat de beste stuurlui met recht aan wal staan.

Naar boven