Watermanagement

Rijnland meet verdamping

Het hoogheemraadschap van Rijnland hield al bij hoeveel hemelwater er neerdaalt binnen de dijkring en hoeveel water via stuwen, sluizen en gemalen er weer uitging, maar meet nu ook verdamping.

Naar boven