Watermanagement

‘€ 53 miljard voor waterbescherming’ Premium

Texas vraagt € 53 miljard van de federale overheid om Houston te beschermen tegen water. Orkaan Harvey veroorzaakte in augustus van dit jaar voor € 155 miljard aan schade door extreme regenval.

Eerste schop in de grond voor bouw Nieuwe Sluis Terneuzen

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts en minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat gaven de eerste officiële spadesteek voor de bouw van één van de Nieuwe Sluis Terneuzen. In 2022 moeten de eerste schepen door de Nieuwe Sluis varen.

Waterwerken in zwart/wit

Het laagland van Nederland ligt bezaaid met kunstwerken die de waterstand regelen en onze voeten drooghouden. Ze zijn in de eerste plaats functioneel, maar zijn ze ook mooi?

Riolering VS: groen versus grijs Premium

Samen met 824 andere Amerikaanse gemeenschappen heeft Pittsburgh nog een ‘combined sewer’ waarbij afval- en regenwater door dezelfde buizen naar de waterzuiveringsinstallatie stromen.

Blue Deal tegen waterproblemen

De waterschappen en ministeries van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken & Klimaat en Infrastructuur & Waterstaat willen twintig miljoen mensen, verspreid over veertig stroomgebieden wereldwijd, beter beschermen tegen overstromingen, vervuild oppervlaktewater en drinkwatertekorten.

Eigen calciet eerst Premium

Ze werden geen winnaar van de Aquatech Innovation Award 2017, die vorige week traditiegetrouw werd uitgereikt tijdens de Amsterdam International Water Week. Want dat werd de Cellvation-techniek van CirTec met het terugwinnen van cellulose van toiletpapier uit rioolwater voor toepassing in de wegenbouw. Maar minstens zo circulair is de Calcietfabriek van AquaMinerals en het Amsterdamse waterbedrijf Waternet, die bij wijze van proef in het Amsterdams havengebied de kristallen van calciumcarbonaat, ofwel calciet, die vrijkomen bij de ontharding van drinkwater bewerkt en opnieuw inzet in diezelfde drinkwaterbereiding om drinkwater te ontharden.

Spelen met water, zand en bootjes

Hendrik Lorentz is behalve Nobelprijs-winnaar natuurkunde ook de grondlegger van het waterloopkundig onderzoek in Nederland. Zijn wiskundige aanpak, waarmee hij in 1918 begon, leverde echter te weinig kennis op om de geplande Zuiderzeewerken van voldoende wetenschappelijke basis te voorzien.

Naar boven